Utsläppen av PFAS måste upphöra

Halterna av PFAS i sjön Näsnaren är höga. Enligt länsstyrelsen bör man om möjligt bör begränsa eller helt avstå från att regelbundet äta fisk därifrån.

Halterna av PFAS i sjön Näsnaren är höga. Enligt länsstyrelsen bör man om möjligt bör begränsa eller helt avstå från att regelbundet äta fisk därifrån.

Foto: Efrem Lukatsky

Ledare2023-10-27 16:14
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

När per- och polyfluorerade ämnen med förkortningen PFAS började användas på 1950-talet sågs de som en tillgång. De syntetiskt framtagna kemikalierna, som i dag består av mer än 10 000 olika ämnen, används bland annat på ytor som behöver vara smuts-, fett- och vattenavvisande. De finns bland annat i textilier, kosmetika, brandskum, byggnadsmaterial och köksredskap.

Det dröjde decennier länge innan någon började ana oråd. 

Enligt Kemikalieinspektionen finns det starka skäl för att betrakta alla PFAS-ämnen som hälsoskadliga. Ännu saknas dock kunskap om flertalet PFAS-ämnens effekter på människors hälsa – i synnerhet på lång sikt. För ett fåtal ämnen finns det dock redan belägg för att de är skadliga. De är klassificerade som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. 

PFAS-ämnena har visat sig vara mycket svårnedbrytbara. De samlas i människor och djurs kroppar där halterna långsamt byggs upp. 

För att minska användningen införde EU ett förbud mot 200 PFAS-ämnen i februari i år. Samma månad presenterades även ett förslag om att all tillverkning och försäljning av PFAS i EU ska förbjudas.

Att följa upp halterna av PFAS och att skaffa sig kunskap om hur man själv kan agera för att minska sitt intag är viktigt.

Hur ser det då ut i Sörmland? 

Länsstyrelsen som de senaste åren undersökt 25 sjöar och vattendrag i Sörmland konstaterar att PFAS finns i mycket bred omfattning i länets vatten och fisk. I 11 av de 25 undersöka vattnen var PFAS-halten över riktvärdet för miljökvalitetsnormen. I en sjö, Näsnaren, är halten av PFAS för hög i fisken. Länsstyrelsen uppmanar därför allmänheten till försiktighet. Om möjligt bör man begränsa eller helt avstå från att regelbundet äta fisk från Näsnaren.

Länsstyrelsen är inte ensamma om att mäta PFAS i de sörmländska vattnen. Även VA-bolagen mäter regelbundet halten i dricksvattnet. De halter som vanligtvis förekommer i det vatten vi dricker innebär dock, enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet Efsas riskvärdering, inte några akuta hälsorisker. Men för att vara på säkra sidan har kraven blivit hårdare. VA-bolagen arbetar dessutom ständigt med att få bort så mycket PFAS som möjligt ur dricksvattnet. 

Samtidigt höjs röster mot det föreslagna förbudet i EU, eftersom det, enligt kritikerna, endast skulle resultera i att produktionen och användningen av PFAS-ämnen flyttas till länder utanför EU. För att få effekt behöver regleringen av PFAS i stället ske globalt. 

Från företrädare för kemikalie- och läkemedelsbranschen framhålls även att vissa PFAS-ämnen kommer att behövas i framtiden då det (ännu) inte finns några substitut. I dag används de exempelvis i cancer- och andra läkemedel. De vill se en reglering där de får fortsätta att använda PFAS om de kan visa att de kan klara en sluten användning för den industriella processen.

Vilken reglering man till slut väljer återstår att se. 

Men en god början är ändå att alla är ense om att utsläppen av PFAS i naturen måste upphöra.