Vägra statsstöd till bolag som delar ut miljarder

Ledare 10 maj 2020 16:45
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Flera storföretag planerar aktieutdelningar samtidigt som de mottar eller ansöker om stöd för korttidspermitteringar. Därför kallade finansutskottets ledamöter Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf till utskottet för förklaring i torsdags.

Efter mötet meddelade Tillväxtverket det som borde stått klart redan från start: aktieutdelning är inte förenligt med det som lagen syftar till. Företag ska inte få statligt stöd för att behålla sin personal när det finns pengar att dela ut till ägarna.

Klargörandet har lett till att storföretag nu börjat ändra sig. SKF tog därför tillbaka sin ansökan om permittering av 1 650 anställda i Göteborg och Katrineholm. Ansökan gällde för åtta veckor och det stödet beräknades landa på 40 miljoner kronor. Storbolaget hade nämligen planerat en aktieutdelning på 1,3 miljarder kronor. Hur det blir med företagets personalstyrka på sikt är dock oklart, men de permitterade anställda planeras i första hand återgå till fullt arbete.

Det måste också ges besked hur det ska bli med Volvos kvarvarande aktieuttag. Det statliga stödet för permitteringen av 20 000 anställda, varav 2 000 i Eskilstuna, till ett beräknat värde på en miljard kronor, kan vara i farozonen om aktieutdelningarna inte skjuts på framtiden.

Dagens Industri med Lotta Engzell-Larsson på ledarsidan har gått till aktieutdelningarnas försvar. I en ledare 5 maj hette det att "Det är ologiskt att villkora statsstöd med slopad utdelning, kapitalet sitter ju fortfarande kvar i bolaget, och därmed under ägarnas kontroll". Men miljardsutdelning när företagen samtidigt skulle behöva ta emot stöd för att behålla sin personal förefaller ologiskt.

Engzell-Larsson skriver också: "Det permitteringsstöd som vissa storbolag mottar riktar sig till de anställda." Detta är inte helt sant. Det är riktigt att anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen, men samtidigt minskar stödet också företagets personalkostnader. Risken för framtida utgifter för dyra ny- eller och återrekryteringar av personal minskar också.

Det hör också till att företag intygar vid ansökan om permittering av sin personal att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Miljardutdelningar låter inte som något man gör i en kris.

Ämnen du kan följa