Valdeltagandet ökar med tiden i Sverige

Står i kö för att få rösta
Står i kö för att få rösta

Ledare 19 juli 2023 18:38
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Stiftelsen Global village arrangerar den årliga politikerveckan på Järvafältet i Stockholm och ger ut faktaskrifter om integration. Den senaste tar upp valdeltagande och fokus är på svensksomalier, svensksyrier, svenskiranier, svenskeritreaner, svensketiopier och svenskirakier. Valdeltagandet i utsatta områden, där det finns tre i Eskilstuna, har också granskats. 

Det handlar om växande grupper, svensksyrierna har fördubblats sedan 2015. Global village använder den tidigare definitionen för utrikes bakgrund, som utöver född utomlands, född i Sverige av två föräldrar födda utomlands också räknar in dem som är födda i Sverige med en förälder född utomlands. Med den definitionen har en tredjedel av Sveriges befolkning utrikes bakgrund. De sex grupperna som har specialstuderats utgör knappt 8 procent av befolkningen.

De röstar klart mindre än hela befolkningen. Men det skiljer mellan grupperna. Högst valdeItagande har svenskiranier, med 71 procent i riksdagsvalet och 64 procent kommunvalet.Lägst i riksdagsvalet var svenskirakier med 61 procent, och i kommunvalet svenskeritreaner med 48 procent.

I det senaste valet föll valdeltagandet från mycket höga 87,2 till 84,2 procent. Det föll mer i de här studerade grupperna, allra mest bland svensksomalier. Men de hade å andra sidan ett högt valdeltagande i valet 2018.

Det är oroande att valdeltagandet har minskat så kraftigt, det kan tyda på att den hårdare tonen om integration har ökat känslan av utanförskap. Att flera procent i Eskilstunas utsatta områden röstade på partiet Nyans, som vill ha särregler för muslimer, är ett annat oroande tecken

Samtidigt finns mer positiva tolkningar. Valdeltagandet i alla de undersökta grupperna är lägst bland dem som är födda utomlands, högre bland dem som är födda i Sverige med två utländska föräldrar och högst bland dem födda i Sverige med en utlandssvensk förälder. Alla röstar mindre än genomsnittet, men trenden är tydlig. Ju starkare anknytning till Sverige, ju högre valdeltagande. Noterbart är också att kvinnornas valdeltagande är högre än männens i alla grupper, utom svensksyrier, där män och kvinnor röstar i samma utsträckning.

I Eskilstunas utsatta områden röstade 55-67 procent, mycket lägre än riksnittet. Men det svenska valdeltagandet är internationellt högt, i senaste finska riksdagsvalet var valdeltagandet 72 procent. Inte mycket högre än svenskiraniers, svensketiopiers eller svenskeritreaners.

Tidigare fanns en naiv tro att invandrare snabbt skulle anamma värderingarna i världens "bästa och modernaste" land. Nu är det snarast moralpanik över att integrationen inte skulle fungera. Kanske tid att ta det lite lugnt, integration tar tid men tycks rulla på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa