Varför övade läkarna inte på ett grishuvud?

Frågan är om man ens med bästa vilja kan tolka de operationer av hängande ögonlock som utförts på Mälarsjukhuset som en nödvändig utbildningsinsats.

Frågan är om man ens med bästa vilja kan tolka de operationer av hängande ögonlock som utförts på Mälarsjukhuset som en nödvändig utbildningsinsats.

Foto: Arkivbild

Ledare2023-12-13 18:12
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Läkare som utför gratis operationer på kollegor med hängande ögonlock efter arbetstid och patientköer som trollas bort för att snygga till resultatsiffrorna. 

Det är inte en vacker bild av verksamheten på Mälarsjukhusets hudklinik som målas upp av tidningens rapportering.

Till tidningen säger Birgitta Barkne Nilsson, chef för regionens division Medicin som hudkliniken hör till, att det funnits en god tanke med operationerna. ”Att erbjuda patienterna god vård och säkra ingrepp.” 

I dag har läkare ingen lagstadgad rätt till fortbildning. Enligt Läkarförbundet har antalet dagar för extern fortbildning minskat stadigt de senaste decennierna. Förra året fick 18 procent av läkarna ingen extern fortbildning över huvud taget och i år har regionernas försämrade ekonomi inneburit möjligheterna till fortbildning blivit ännu sämre. 

Det här är ett uppenbart och reellt problem. Men det ger inte läkare rätten att själva börja utföra icke medicinskt nödvändiga operationer på sina kollegor.

Det håller Birgitta Barkne Nilsson med om. Till tidningen säger hon att det här inte är ett arbetssätt som ska förekomma i regionen. ”Ska man utföra fortbildning ska det genomföras på arbetstid på sedvanligt sätt, via utbildningar eller att stå bredvid sina kollegor som utför ingrepp.”

Så är det.

Tyvärr framstår dock förklaringen att det rör sig om en hemmasnickrad utbildningsinsats på kliniken som en efterhandskonstruktion. 

Det är relativt sällan som läkarna på sjukhuset tar bort en hudflik på ögonlocket. När det görs används hudfliken för ersätta tumörskadad hud som måste tas bort. Det vill säga en hudtransplantation. 

Men på Mälarsjukhuset är det alltså bara den första delen av operationen som läkarna övat sig på att utföra. Den delen av operationen som råkar vara exakt densamma som det kosmetiska ingreppet för att fixa till hängande ögonlock. 

Varför läkarna just behövde öva extra på detta framgår inte av sjukhusets förklaringar. Inte heller varför de behövde öva på sina kollegor.

Kirurgiska ingrepp övas inte sällan på djurkadaver. En hemmasnickrad kurs på sjukhuset hade lika gärna kunnat ha utförts på exempelvis tio grishuvuden. Då hade läkarna dessutom kunnat öva på hela ingreppet.

Nu inleder regionen en intern undersökning som kommer att utföras av patientsäkerhetsavdelningen. Det är bara att hoppas att den kommer ge svar på alla obesvarade frågor. 

Till sist återstår det att gå till botten med frågan om det även trixats med köerna – en fråga företrädare för regionen hittills undvikit att svara på.