Varje bilförare kan hjälpa till att rädda liv

Ledare 18 januari 2022 19:05
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Politik kan åstadkomma förändring. Det är slutsatsen man bör dra av den nyhet om minskande trafikdödlighet som tidningen skrev om på tisdagen.

I år fyller Nollvisionen 25 år. 1997 beslutade Riksdagen att ansvariga myndigheter för transporter och trafik ska arbeta för att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. Detta mål har vi ännu inte nått. Men arbetet för en säkrare trafik har varit allt annat än fruktlöst.

 

1997 fanns det omkring 1,5 miljoner färre bilar än i dag och Sverige hade 1,6 miljoner färre invånare. Samtidigt har antalet döda i trafiken minskat kraftigt sedan dess. Då omkom 541 personer och förra året var det 192, enligt Transportstyrelsens senaste siffror. I Sörmland dödades nio personer i trafikolyckor.

Nu är dessa siffror preliminära. När statistiken fastställs i vår kan det finnas vissa skillnader. Men det är första året som antalet trafikdöda i Sverige varit lägre än 200. Trenden är tydlig: färre dör nu än förr. Denna utveckling syns även i sammanställningen över svårt skadade. Under 90-talet var det frågan om i snitt 4 300 årligen, för 2010-talet 2 500. 

 

Riksdagsbeslutet 1997 gav ansvariga myndigheter ett tydligt mål: det ska bli färre döda och skadade på vägarna. Delmål har konkretiserats, data samlas in och förfinas och effekterna av åtgärder följs upp. Nollvisionen förpliktigar även politiker att stifta lagar som går i samma riktning och att stat och kommuner budgeterar tillräckligt för underhåll av vägar och att bygga dem smartare och säkrare. Det handlar om att sätta upp viltstängsel där djur ofta går. Rondeller och mötesseparerade vägar minskar risken för möteskollision.

Men beslutsfattare ska inte heller glömma bort andra färdsätt än bil. 40 procent av de omkomna 2021 var så kallade "oskyddade trafikanter", en majoritet av dessa var fotgängare och cyklister. Även de som väljer att ta sig fram med cykel, moped ett att gå måste kunna göra det på säkra sätt.

Två ytterligare faktorer för att minska trafikdöden är säkrare bilar och lägre hastigheter på farliga vägavsnitt. Därför är det viktigt att Trafikverket skyndar på arbetet med att få upp de fartkameror som myndigheten lovade sörmländska vägar för 2020 och 2021. 62 nya kameror blev bara 25. Den olycksdrabbade vägen mellan Eskilstuna och Nyköping fick 11 i stället för 30.

 

Bilförare bör dessutom påminnas: de kan minska farorna i trafiken. De kan sluta pilla på mobilen när de kör, hålla hastighetsbegränsningar och anpassa körning efter väglag och sikt. 90 på skylten betyder inte att det är lämpligt att köra så fort just där och då.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa