Vi måste fortsätta hålla avstånd överallt där det går

Ledare 18 september 2020 05:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Hösten är här och många har återvänt till sina arbetsplatser. Också skolorna är i full gång. När många tar sig till och från jobbet kan trängsel på bussarna uppstå vid vissa tider. För att minska risken för trängsel har Liberalerna i Eskilstuna föreslagit att elever som bor mindre än tre kilometer från sin skola inte längre får använda sitt kommunala busskort under skoltid så länge pandemin råder.

I L-förslaget nämns också undantag för unga med funktionsnedsättning eller som har växelvis boende. Busskorten föreslås kunna användas efter klockan 16.00 för att kunna ta sig till fritidsaktiviteter. Undantagen är rimliga men begränsar också den elevkrets som omfattas och åtgärdens effekt.

 

Men att inte kunna lösa hela problemet är inget argument för att göra ingenting. Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas få barn och ungdomar av corona. Barn smittar dessutom i lägre utsträckning än vuxna. Och enligt Sörmlandstrafiken är trängseln som värst på de busslinjer som skolelever reser med. Därför är Liberalerna i Eskilstunas förslag välkommet. 

Om fler barn och unga kan ta sig till skolan på ett annat sätt än med buss är det bra. Inför höstens skolstart uppmuntrade Sörmlandstrafiken detta. Bland annat föreslogs att föräldrar som kan, bör köra sina barn till skolan. Det frigör plats på bussen för dem som verkligen behöver åka kollektivt till jobbet eller skolan. Det blir också lättare att hålla välbehövligt avstånd till andra på bussen. 

 

De som annars bara åker några hållplatser bör gå. Är avståndet längre är cykeln ett mycket bra alternativ. Det kan dessutom vara hälsomässigt välgörande för många unga. 

Åtgärden kan också bli en signal till elever och föräldrar att undvika icke-nödvändiga bussresor. Det är svårt att hindra resenärer från att själva bekosta resandet, men kommunen ska i alla fall inte subventionera smittspridning.

 

Pandemin är inte över och det är viktigt att alla fortsätter ta ansvar. Kollektivtrafiken är en av flera miljöer vilken coronasmittan sprids. Därför är det klokt om fler kan avstå onödigt resande med kollektivtrafiken, eller ta bussen på andra tider än i rusningstid.

För att det ska vara möjligt behöver flera parter i samhället ta ansvar. Därför är det bra om arbetsgivare även fortsättningsvis låter sina anställda att arbeta hemifrån, när arbetssituationen tillåter. Det kan också vara klokt att vara generös med flexibla arbetstider. Det skulle göra det lättare för många att undvika oönskade kontakter med andra i det offentliga rummet.

Ämnen du kan följa