Vilka elever ska gå i skolor som bör stängas?

Susanne Nyström.

Susanne Nyström.

Foto: Eskilstuna-Kuriren

Ledare2019-11-18 19:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Skolinspektionens möjlighet att stänga skolor med stora brister ska öka. Det framgår av den utredning som regeringen tillsatte förra veckan.

Den viktigaste förändringen är att hotet om stängning inte bara kommer att gälla friskolor. Även kommunala skolor som inte lever upp till kraven ska kunna tvångsstängas, vilket är en stor skillnad jämfört med nu, när kommunerna tillåts köra på nästan hur länge som helst, trots undermåliga resultat. Visserligen får staten i dag gå in och ta över kommunala skolor, men det har bara hänt en gång, medan antalet friskolor som tvingats slå igen sedan 2010 är 26, och det finns ytterligare skolor som inte borde få fortsätta.

De låga siffrorna visar att toleransnivån för att elever inte får den utbildning som de har rätt till är orimligt hög. Så sent som i förra veckan sa kommunstyrelsens ordförande i Vingåker att kommunens dåliga betygsresultat inte innebär att skolan är dålig, vilket ledarsidan kritiserade i måndags. Att förse eleverna med kunskap är inte ett mål bland andra, utan skolans huvuduppdrag, och huvudmän som inte har det i fokus bör vara av extra stort intresse för Skolinspektionen.

Därmed inte sagt att det är enkelt att stänga en kommunal skola, där det kanske går flera hundra elever. För att undvika det, utan att tumma på utbildningens kvalitet, kan staten börja jobba mer förebyggande, exempelvis genom att i ett tidigt skede erbjuda stöttning till kommuner och fristående aktörer som behöver höja resultaten.

Här kan Sverige titta på Storbritannien, där motsvarigheten till Skolinspektionen betygsätter skolorna på skalan ett till fyra. Ettorna stängs eller tas över av någon annan, medan tvåorna mer eller mindre hålls i handen av Skolinspektionen tills de har förbättrat sig och klassas som treor.

Förutom att betygssystemet är tydligt för gemene man, vilket underlättar för föräldrar och elever som ska välja skola, leder poängsättningen till att dåliga skolor inte kan sopa allvarlig kritik under mattan. Är man en etta kommer man inte att finnas kvar i sin nuvarande form och för tvåorna är det hårt jobb tillsammans med Skolinspektionen som gäller.

Låter det hårt? Svara i så fall på frågan vilka elever som ska gå i skolor som Skolinspektionen sågar.