Det är dags att börja fånga in koldioxid

Även om det klimatavtal som världens länder undertecknade i Paris 2015 skulle uppfyllas kommer klimatförändringarna i Arktis bli mycket kraftiga.

26 augusti 2017 05:00

Med Parisavtalet bedöms temperaturökningen över det arktiska vinterhavet bli 5-9 grader varmare, jämfört med perioden 1986-2005, i slutet av detta århundrade, enligt en rapport från Arktiska rådet. Efter Trumps avhopp framstår nu en uppfyllelse av Parisavtalet nästan som det bästa tänkbara scenariot, men även det innebär alltså en kraftig uppvärmning. Bättre än så är inte läget. Klimatarbetet måste därför intensifieras.

Grunden för klimatarbetet är att utsläppen till atmosfären måste minska, men mycket lite talar för att det skulle räcka. FN:s klimatpanel har sammanfattat en mängd forskning inom området och kommit fram till att många scenarier där tvågradersmålet uppnås är starkt beroende av att vi även tar ner koldioxid från atmosfären. Den svenska miljöprofessorn Johan Rockström presenterade tillsammans med internationella forskare liknande slutsatser tidigare i år. Enligt dem krävs en snabb utveckling av tekniker för att ta ner koldioxid, samtidigt som utsläppen halveras varje decennium. Detta kan låta nördigt, men hur dessa tekniker utvecklas är troligen viktigt för din och dina barns framtid.

Därför är det lovande att det i år har skett flera genombrott. I början av april invigdes världens första storskaliga anläggning där koldioxid från bioenergi lagras. Tekniken tar ner koldioxid från atmosfären genom att växter binder koldioxid i samband med fotosyntesen. När koldioxiden frigörs i samband med förbränningen av biomassa och sedan lagras innebär det att koldioxid tagits från atmosfären och lagrats i berggrunden. Minst lika viktiga är lågteknologiska tekniker som skogsplantering och jordbruksmetoder som gör att koldioxid kan fångas in.

Inom miljörörelsen finns det en rädsla för att fokusera på tekniker som tar tillbaka koldioxid på grund av att det skulle kunna användas som en ursäkt för att inte minska utsläppen. Det finns en poäng där. Utsläppsminskningar måste fortsätta prioriteras. Men som Rockström med flera visar så ser det inte ens ut att räcka med radikala utsläppsminskningar. De måste kombineras med tekniker för att ta ner koldioxid.

Detta kanske inte är någons favoritlösning, men tiden när klimatfrågan kunde lösas med enbart valfri favoritteknik är sedan länge förbi. Vi måste bekämpa klimatförändringarna på många olika sätt samtidigt och ju längre tiden går utan att utsläppen minskar kraftigt, desto mer beroende av dessa tekniker kommer vi att bli.

Politiken bör dock vara försiktig med att utse teknikvinnare och säga exakt hur klimatförändringarna ska bromsas. Men politikens ansvar är att se till att det finns ekonomiska incitament för företag att ta ner koldioxid, på samma sätt som koldioxidskatter och utsläppshandel gör det lönsamt att minska utsläppen. Därefter kan företag tävla om att hitta de bästa lösningarna och upptäcka den effektivaste fördelningen mellan minskade utsläpp och koldioxidnedtagning. Har du någon gång hört något parti prata om politik för att ta ner koldioxid?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!