Allmänna arvsfonden är ett misslyckande

Foto:

Gästkrönika2024-03-06 16:47
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Riksrevisionen har rätt. Allmänna arvsfonden gör inte det som behövs. Pengarna borde kunna användas bättre och med större pricksäkerhet.   

Allmänna arvsfonden är sedan 1928 byggd av arvet från medmänniskor som har verkat i vårt samhälle, men utan att ha någon efter sig. Fonden förvaltar därför stora medel, och har potential att göra stor nytta för många. Därför är också kravbilden stor. 

Det rimliga i detta är att dessa arvspengar används för att göra vårt samhälle "bättre" – i stort och smått. Utdelningen av stöd ska hellre få tusen ängar att blomma, än att finansiera ett fåtal jätteprojekt med många anställda. Samhällsnytta ska inte likställas med politiskt motiverade arbetsmarknadsinsatser. 

I det vi kallar civilsamhället, föreningar och organisationer, finns gott om exempel på att den nyttan går att få till, tack vare arvsfonden. Tyvärr är det också mycket som inte har gått rätt till. Det är i detta allt skaver.

"Kombinationen av stora bidrag och låg konkurrens medför risk för att projekt designas för att få bidraget snarare än utifrån från genuina idéer och behov", säger Frida Widmalm som har varit projektledare för granskningen. Allmänna arvsfonden är för lite verkstad och har för stora osäkerheter. Budskapet till regeringen är: Lägg ned. Börja om.

Frågan är bara hur vettiga investeringar i sådan samhällsnytta organiseras på bästa sätt? I fler och mindre enheter? En rimlig tanke är en minimal nationell överbyggnad, men med breda lokal-regionala kontaktnät och fotfästen. För att hitta mer rätt på fler ställen. Då måste det finnas spets och kompetens i lokala insatser och uppföljningar. 

Alla kan inte få lika mycket överallt, men föreningar och organisationer med starka röster får inte äta upp lejonparten av kakan heller. Att civilsamhället, föreningslivet och ideella krafter, är huvudmottagare är ett bra mål. Det krävs även säkra gränser för vad som ska kunna få stöd överhuvudtaget. Då blir det knivigt men nyttigt.

Ska det bara vara till fasta investeringar som en ny lekpark eller en upprustad dansbana? Ska idrottsföreningen i Flen få stöd till ledare i ett barn- och ungdomsprojekt under sommarlovet? Ska två trubadurer kunna underhålla under en månad med visor från förr på äldreboenden i Eskilstuna och Strängnäs? Det är ju vettiga samhällsnyttor nära människor, men allt tål att utredas grundligt. 

Börja redan nu med att följa revisionens råd att sätta tvärstopp för de risker som har identifierats. Risken är stor för att fondens pengar hamnar i händerna på oseriösa eller kriminella aktörer, skriver Riksrevisionen och lägger till: personer och organisationer bakom de bidragsfinansierade projekten är dessutom kraftigt överrepresenterade i Finanspolisens register över misstänkt penningtvätt

Det är evig skam att detta ens har varit möjligt. 

Olof Jonmyren är politisk redaktör på centerpartistiska Södermanlands Nyheter. Texten har tidigare publicerats där

Att skurkar har kunnat blåsa Allmänna arvsfonden är en evig skam.
Att skurkar har kunnat blåsa Allmänna arvsfonden är en evig skam.