Även Ukrainas krigföring kan granskas

Gästkrönika 11 augusti 2022 19:02
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det finns flera problem med Amnestys genomgång av Ukrainas påstådda överträdelser av humanitär rätt under kriget. Sammanställningen är knapphändig, utomstående kan inte kan bilda sig någon kvalificerad uppfattning om riktigheten i Amnestys bedömning.

Organisationens slutsatser är å andra sidan mycket starka och rekommendationerna iögonfallande. "Ukrainas regering bör omedelbart se till att den placerar sina styrkor borta från befolkade områden, eller bör evakuera civila från områden där militären verkar", säger Amnestys generalsekreterare Agnès Callamard i ett uttalande.

Ett sådant ovillkorligt krav är omöjligt att tillmötesgå. En armé som skyddar en stad måste ofta befinna sig i staden. Vid andra tillfällen är städer och byar de enda möjligheter till skydd som erbjuds i området. Många civila vägrar också lämna sina hem trots uppmaningar från myndigheterna.Amnesty har dokumenterat 19 fall då ukrainska styrkor placerat sig nära civila, även när det ska ha funnits alternativ, utan att varna dem för att platsen kan bli beskjuten av fienden. Ukrainaska regering erbjöds att kommentera fynden, förhoppningsvis på grundval av mer detaljerad information än den Amnesty offentliggjort. Men tiden var orimligt kort – bara en vecka – och organisationen publicerade sina slutsatser utan att ha fått svar.

Sättet Amnesty kommunicerade sin undersökning på, inte minst i sociala medier, signalerar betydligt mer omfattande överträdelser från Ukrainas sida än vad det offentliggjorda underlaget ger stöd för.

Med det sagt lämnar de kritiska reaktionerna gentemot Amnesty mycket att önska. Det tog en stund innan den ukrainska regeringen sade, att den välkomnar kritisk granskning och kommer att titta på dessa fall. President Volodymyr Zelenskyj och flera andra fick det i stället till att organisationen skuldbelägger offret. Så är det inte. Amnesty ifrågasätter en del av den rättmätigt försvarande sidans krigföring. Det är något annat.


Många driver linjen att Amnesty borde fokusera på Rysslands krigsbrott. Det gör organisationen. Av sextiotalet hemsidesrubriker kopplade till Ukraina efter 24 februari handlar i princip alla utom en om ryska arméns framfart samt övergrepp i Ryssland. Amnesty har gjort det till den grad att regimen stängde dess Moskvakontor i april.

 

Till saken hör att det Amnesty tar upp är gamla nyheter. Human Right Watch riktade samma typ av kritik i en rapport 21 juli, om oförsvarliga risker med utplacering av soldater nära civilbefolkning. Med den skillnaden att HRW kritiserade Ryssland och Ukraina för detta i samma rapport, i stället för i olika.

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, sammanfattar det bäst på sin blogg: "Det kan hända att en noggrann analys kommer att visa att Amnestys bedömningar i flera stycken är fel. Däremot är det helt orimligt att kritisera Amnesty för att man gjort granskningen. Ingen – inte ens offret – står bortom granskning och kritik."

Alex Voronov är fristående liberal skribent och tidigare politisk redaktör på tidningen.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Alex Voronov: Han har krigat mot Ryssland sedan han var 14

Han har krigat mot Ryssland sedan han var 14

Alex Voronov: Vapenmakt är det enda språk Moskva förstår

Vapenmakt är det enda språk Moskva förstår
Visa fler
Ämnen du kan följa