Få snurr på energipolitiken med morötter

Elin Larsson, fristående centerpartistisk skribent på Liberala nyhetsbyrån.
Elin Larsson, fristående centerpartistisk skribent på Liberala nyhetsbyrån.

Gästkrönika 23 september 2023 16:03
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att Sverige behöver producera mer el är samtliga riksdagsledamöter ense om. Men när det kommer till frågan om vilket energislag det ska satsas på går åsikterna isär. Inom regeringen är klyftorna tydliga. Sverigedemokraterna har varit starkt kritiska till utbyggnaden av vindkraftverk. 

Satsningar på kärnkraftverk i all ära, men det behövs även investeringar (i) förnyelsebar energi. Läget är för prekärt för att fastna i politiska diskussioner.

Vindkraften har nyligen utretts i utredningen: Värdet av vinden. En del av utredningens uppdrag var dels att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen, dels till dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Utredningen skulle även lämna förslag på hur kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft ska kunna stärkas och lämna förslag på hur verksamhetsutövarna ska kunna finansiera förslagen.

Det är viktigt att få med sig kommunerna i frågan om utbyggnaden av vindkraft. Frågan om Sveriges elförsörjning och vilka energislag vi ska ha är nationell och känner inga kommunala eller regionala gränser – men i ett land med 290 självstyrande kommuner krävs det att alla är med på tåget. 

Det är i kommunerna vindkraftverken byggs, märks och hörs och det är också där opinionen är stark. Men när Vindkraftsutredningen lades fram fanns det inget förslag på ersättning till de kommuner som säger ja, eftersom utredningens direktiv förhindrat detta. Frågan om ersättning till kommunerna är därför obesvarad. 

Utredaren konstaterar dock att det inte blir några fler vindkraftverk med de premisser som regeringen har gett.

Att det fortfarande saknas förslag för hur kommunerna kan ersättas, är något som flertalet av remissinstanserna kritiserar. I avsaknad av tydliga beslut har ansökningarna om nya tillstånd gått ned, vilket på sikt riskerar att leda till en långsammare utbyggnad. Kommunerna måste ges kraftiga incitament för att tacka ja till vindkraften. Den kommunala vetorätten mot vindkraft har brister och regeringen måste våga ta tag i frågan.

Tillståndsprocesserna behöver vara rättssäkra, förutsägbara och effektiva om en storskalig utbyggnad av elproduktion ska kunna ske. Men när tillståndsansökningar avslås, kommuner ändrar sig under pågående process och fattar godtyckliga beslut, som inte behöver motiveras blir det osäkert.

Det är närboende som primärt påverkas av vindkraftverken, men även kommunerna behöver morötter för att tacka ja annars kommer projekt fortsätta gå i stöpet för att kommunerna säger nej. Frågan har blivit infekterad på såväl lokal nivå som regeringsnivå men den måste lösas. Gör den inte det står vi inför en situation där man nationellt är bakbundna av lokal opinion och där kärnkraftverken det pratas om fortfarande är långt ifrån etablerade.


Elin Larsson är fristående centerpartistisk skribent på Liberala nyhetsbyrån


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa