Friskare djur – färre envisa bakterier

Gästkrönika 30 juni 2022 19:19
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Redan idag dör 33 000 människor årligen i Europa till följd av antibiotikaresistenta bakterier, och världshälsoorganisationen WHO rankar antibiotikaresistens som ett av världens största hot mot människors hälsa. I EU är det numera förbjudet att ge antibiotika till djur som är friska, vilket annars har skett rutinmässigt och alltför ofta, för att kompensera för dålig djurhållning. Det här är ett förbud som för övrigt är resultatet av ett gediget arbete av Centerpartiet i Europaparlamentet.

 

För mig finns det dock många växlar att lägga i för att få till en mer heltäckande och omfattande lagstiftning gällande att minska antibiotikaanvändningen och öka djurvälfärden i resten av EU. I Sverige anses det vara en självklarhet att våra djur ska ha en dräglig tillvaro – men så är inte fallet i allt för många länder i EU. Sverige är bäst i klassen när det kommer till antibiotikaanvändning – under 2020 gav svenska lantbrukare i snitt 11,1 milligram antibiotika per kilo djur, medan motsvarande siffra på Cypern var 393 (!) milligram. Om inte detta är argument nog för att se till att välja inhemskt producerat kött som svensk, så vet jag helt ärligt inte vad som skulle vara det.

Hur är den svenska låga antibiotikaanvändningen ens möjlig? Jo, genom att vi ställer betydligt högre krav på djurvälfärd. Genom att se till så våra djur har det bra på våra svenska gårdar minskar också risken för att de blir sjuka och smittar både varandra – och oss människor.

 

Det är därför högst naturligt för mig att outtröttligt trycka på för att EU ska skärpa reglerna för såväl djurvälfärd som minskad antibiotikaanvändning, för att resten av medlemsländerna ska komma i kapp Sverige. Det kommer att bli väldigt tufft för vissa länder. Men hårdare krav – som tvingar lantbrukare i andra länder att investera mer i djurens hälsa – ökar samtidigt de svenska lantbrukarnas konkurrenskraft i EU. De som gör rätt för sig och går före i hållbarhetsarbetet och investerar i djurens hälsa ska också få betalt för det, och så är det lyckligtvis i det här fallet.

 

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är klimatutmaningen och den gröna omställningen. Det är tydligt att klimatförändringarna kommer att leda till fler naturkatastrofer med mer extrema väderförhållanden på vår planet, vilket kommer sätta viktig infrastruktur på prov. Forskning visar att smitta sprids snabbt vid översvämningar med fallerande avloppssystem – vilket skapar ett stort behov av effektiv antibiotika också i framtiden. Det är alltså lätt att argumentera för att vi både behöver motverka effekterna av ett förändrat klimat, och få ned antibiotikaresistensen för att vi människor även i framtiden ska vara hjälpta av mediciner.

 

Sedan jag tog plats i Europaparlamentet för ungefär ett och ett halvt år sedan har jag ihärdigt jobbat för att höja ambitionsnivån vad gäller antibiotika, djurskydd och djurtransporter – för när inte djuren mår bra får det stora konsekvenser. När vi snart tar fram EU:s nya djurvälfärdslagstiftning ska jag göra allt för att se till att vi höjer nivån i hela EU.

Alternativet? Nej, vi skippar det den här gången.

 

Emma Wiesner (C)
Ledamot i EU-parlamentet


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Djur

Så gör du om du möter ett vildsvin i skogen

Så gör du om du möter ett vildsvin i skogen

Insändare: Har visslat och letat efter katten

Har visslat och letat efter katten

Säckar med slaktavfall dumpades i skogsparti i Eskilstuna: "Hade börjat jäsa"

Säckar med slaktavfall dumpades i skogsparti i Eskilstuna: "Hade börjat jäsa"
Olyckor

Unikt om vildsvin orsakat jägares död

Unikt om vildsvin orsakat jägares död
Natur

Helikopter ska hjälpa hotad skärgårdsfågel

Helikopter ska hjälpa hotad skärgårdsfågel
Visa fler