Gör er egen grej Moderaterna

Foto: LNB

Gästkrönika2023-10-20 15:55
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste åren har Moderaterna lagt stort medialt krut på trygghetsfrågan. Frågan i sig är viktig, men Moderaterna måste visa andra sidor för att inte försvinna mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

En polis inspekterar en ventilationslucka ut mot gatan tillsammans med en partitjänsteman. En rökare får abrupt flytta på sig, eftersom ett polisband ska dras upp runt Folkets hus lokaler. Den annars så lugna känslan, som brukar omgärda Umeå infinner sig inte.

Stadens broar, som knyter ihop den södra respektive norra sidan av Umeälven, är beklädda med blå moderatflaggor. Omkring sexhundra moderater samlas i helgen för partiets partistämma. Den första med M i regeringsställning på tolv år. 

På sätt och vis är säkerhetspådraget och valet av stämmans plats symptomatiskt för partiets nuläge. 

Moderaternas viktigaste mål inför valet förra året var att kunna samla en majoritet för att bilda en ny regering. Men valvinsten har i stället satt nya frågetecken på partiets radar. Den position och roll i svensk politik som Moderaterna tidigare har haft är i dag inte lika tydlig. 

Den accelererande gängkriminaliteten, det växande terrorhotet och en försvagad energimarknad har fört partiet åt ett håll med större fokus på de “hårda” frågorna. Det har dessutom drivit fram ett samarbete med Sverigedemokraterna. 

På köpet har man lyckats bli ett mer relevant parti i delar av landet där man tidigare hade en svag ställning. Men det till priset av att man försvagat sin ställning i de större städerna och då särskilt bland kvinnor.

Utmaningen för M i┣dag ligger i att kunna hitta egna svar på de stora utmaningarna, de problem som hotar vårt fria sätt att leva, utan att bli en sämre kopia av Sverigedemokraterna. 

För det krävs ett modernt, framåtblickande parti, där ordning och reda mycket väl kan vara en hygienfaktor, men inte det enda trumfkortet på hand. 

I stället måste det moderata huvudbudskapet vara sådant som varken Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna redan adresserar – detta för att inte bli bortglömd och inklämd däremellan.

Det kan handla om skattesänkningar, förenklingar i människors vardag och modern miljö- och klimatpolitik, samtidigt som man “får ordning på Sverige”. Alltså politik som partiet till stora delar redan sitter på, men som har hamnat lite i skymundan. Moderaterna kommer aldrig att bli bättre socialdemokrater eller sverigedemokrater än originalen.


Hugo Burén är fristående liberal skribent på Liberala Nyhetsbyrån