Låt barnen gå i skola på lovet

Mimmie Björnsdotter Grönkvist
Mimmie Björnsdotter Grönkvist

Gästkrönika 21 juli 2023 20:20
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sommar brukar betyda lov och tomma klassrum, men inte på Hammarkullsskolan i Göteborg. Där har 300 barn i lågstadieåldern lovskola, och får extra undervisning för att de inte ska tappa det svenska språket över sommaren. Det är nämligen ett problem för barn som lever i miljöer där det pratas väldigt lite, eller ingen, svenska.

Det långa svenska sommarlovet ställer till det för dem som inte pratar svenska i hemmet. Använder man inte ett språk regelbundet glömmer man mycket, och det går fort. Det vet alla som glömt bort det tredje språk man valde till i skolan. Bara några år efter studenten är det som finns kvar enstaka ramsor på tyska, franska eller spanska för de flesta.



Eleverna som behöver språkskola på lovet glömmer förstås inte bort svenskan helt över ett sommarlov, men de tappar delar och främst vanan. De behöver tid och repetition för att komma in i svenskan igen, och riskerar därför att sacka efter när höstterminen drar igång. Rektorn Linnea Lindquist som driver projektet på Hammarkullsskolan säger till SVT (16/7) att elever som gått i sommarskola inte ligger lika mycket efter när de kommer tillbaka i augusti.

Språket är centralt för att klara skolan. Att det finns många barn som växer upp i Sverige men i miljöer där det knappt talas svenska är dessutom ett stort integrationsproblem. Lovskola kan bidra till att lösa båda, varför det borde finnas i fler kommuner. Även för yngre barn. Ofta erbjuds lovskola främst till elever i högre klasser som riskerar att inte nå godkända betyg, men det finns stora fördelar med att sätta in hjälp tidigt. Och särskilt riktat mot gruppen som pratar lite svenska hemma.



En annan lösning skulle kunna vara att korta det väldigt långa svenska sommarlovet, vilket dock knappast vore populärt bland lärare och elever. Som lösning skulle det undvika att vissa barn känner sig utpekade, vilket inte sällan är en oro som framförs när särskilt riktade insatser föreslås.

Det synsättet är dock olyckligt, för det gör egentligen bara att de barn som verkligen skulle behöva stöd och extra resurser förnekas dem. "Eleverna på Hammarkullsskolan är väldigt stolta när de får gå på lovskola" säger Linnea Lindquist dessutom, vilket går emot bilden att det skulle kännas stigmatiserande. Lovskola är, och bör också vara frivilligt – men den extra hjälpen och stödet borde erbjudas till fler barn som behöver det.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist är fristående liberal skribent på Liberala Nyhetsbyrån


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa