Människor ska inte behöva dö för skönheten

Foto: LNB

Gästkrönika2023-09-21 18:53
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lever i en märklig tid. På bara något decennium har skönhetsoperationer, injektioner och ingrepp gått från att vara en företeelse som Hollywoodkändisar ägnar sig åt och som man inte talar högt om i bekantskapskretsen, till något helt normaliserat och vanligt förekommande. Varför se ut som en vanlig människa, när man kan se ut som en docka med liten knappnäsa, höga kindben, fylliga läppar och timglasfigur?

I takt med den exploderande efterfrågan har också antalet felbehandlingar och vårdskador ökat med både stort lidande för individer och undanträngning av annan viktig sjukvård som följd.Det är också många som har kunnat göra sig en hacka på människors osäkerhet och strävan efter perfektion. Marknaden för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar var länge till stora delar oreglerad. 2021 trädde en lag i kraft som innebar att bara läkare, tandläkare och sjuksköterskor fick ge estetiska injektioner och bara läkare med adekvat specialistkompetens fick utföra skönhetsoperationer. Det har inte hjälpt särskilt mycket.

När Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) 2022 utförde en tillsyn av 33 skönhetssalonger som utför estetiska injektioner, fick samtliga anmärkningar för allvarliga brister. På 14 av de granskade verksamheterna förekom det att injektionsbehandlingar utfördes av personal som saknade den legitimation. På två av dem utfördes även kirurgi av icke legitimerad personal.Konsekvenserna av granskningen blev att Ivo förbjöd ett par av verksamheterna från att utföra fler behandlingar. Fem ålades att antingen säkerställa att injektionsbehandlingar utförs av legitimerad personal eller upphöra med dem. I resterande ärenden kräver myndigheten att verksamheterna redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att få bukt med bristerna.

Nu går Ivo vidare med fortsatt kontroll av skönhetsvården. Under hösten görs en riktad tillsyn av kliniker över hela landet som utför estetiska kirurgiska ingrepp. Risken är överhängande att det Ivo hittar liknar det som återfanns på skönhetssalongerna. Det är en lukrativ bransch och med utgångspunkt ifrån hur populärt det numera är att göra om sig själv, är incitamenten att ge sig in i leken för såna som saknar etisk kompass, legitimation och specialistutbildning stora.

Förutom att det ur rent mänsklig aspekt är djupt sorgligt att människor inte kan känna trygghet och uppskattning över det utseende de har, är det allvarligt att riskerna med skönhetsoperationer ofta tonas ned och att influencerkulturen påverkar unga att göra ingrepp som kan orsaka livslånga skador. Operationer innebär alltid ett vågspel. Särskilt farligt är det om den eller de som utför ingreppet saknar tillräcklig kompetens.

Därför är det viktigt att Ivo om (när) de upptäcker ytterligare brister slår ned hårt på de verksamheter som inte utförs på ett patientsäkert sätt. Att de faktiskt går hela vägen och utfärdar verksamhetsförbud. Människor ska inte behöva dö för att de drömmer om att känna sig vackra.

Malin Lernfelt är fristående liberal skribent på Liberala Nyhetsbyrån