Olagliga Krimbron ska inte finnas

Alex Voronov.
Alex Voronov.

Gästkrönika 19 juli 2023 16:37
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Två civilpersoner dödades. Ändå var Ukrainas attack mot Krimbron i måndags helt i enlighet med krigets lagar. Brons placering och användning gör den till ett lagligt militärt mål. Ryssland använder den för att transportera manskap, vapen, livsmedel, bränsle och allt annat som krävs för att upprätthålla den ryska krigsinsatsen.


Attacken uppfyllde kravet på proportionalitet, där den militära nyttan ställs mot risken för civila. Ukraina valde en tidpunkt, mellan klockan tre och fyra på natten, då vägen över Kertjsundet var lågtrafikerad.

Bron är för övrigt olaglig eftersom Ryssland delvis har byggt den på ukrainskt territorium utan landets medgivande.
Ukrainas försvarsledning har upprepade gånger sagt att den har medel för, och kommer att attackera bron. Målet är inte bara att förstöra den som en rysk militär transportled, utan att få bort den helt och hållet för överskådlig framtid. Ett befriat Krim ska inte ha någon broförbindelse med Ryssland är det sagt.
Alla som trots det valt att färdas på bron kan förväntas ha varit fullkomligt klara över riskerna.

Förra veckan medgav Ukrainas regering för första gången, genom biträdande försvarsminister Hanna Maljar, den framgångsrika brobombningen i oktober 2022. Särskilt mot bakgrund av den pågående ukrainska motoffensiven var det därför inte frågan om, utan när en ny attack skulle ske.
 

Det mesta tyder på att ukrainarna förra gången utlöste en sprängladdning lastad på en bil som färdades på bron. Hur de gick till väga i måndags är än så länge oklart men mycket talar för att man använde en eller flera vattengående farkoster. Även om Ukraina ännu inte tagit på sig ansvaret för attacken, har anonyma myndighetskällor meddelat ukrainska medier att landets säkerhetstjänst, SBU, och marinen ligger bakom operationen.

Krimbron är egentligen två broar, en järnvägsbro och en för biltrafik med två filer i vardera riktning. Attacken i oktober tvingade Ryssland att under en tid stänga av tågbron och begränsa trafiken på bilbron. Skadorna denna gång ser inte ut att vara lika omfattande. Bilderna visar ett kollapsat vägspann, vilket inledningsvis stoppade biltrafiken helt och skapar en flaskhals under tiden som bron repareras. Järnvägsspåret, där de militära transporterna huvudsakligen sker, tycks vara oskadat.
 

Sammantaget innebär explosionen stora olägenheter, men inga avgörande logistikproblem för Ryssland – än. På sikt kan det bli så, om Ukraina upprepar attackerna och lyckas skada andra delar av det ryska vägnät som håller samman invasionsarméerna på Krim och i östra och södra Ukraina.

Det är så man bör se på attacken, som del av en längre process där det också finns en psykologisk beståndsdel. Den ryska regimen försäkrade vid den fullskaliga invasionens inledning att Krimbron var tryggt skyddad. Efter sprängningen i oktober förnyade man sina försäkringar med att säga att nu – nu! – stärker man säkerheten på allvar. Det räckte inte.


Ukrainarna har i sin tur åter visat att de kan slå till långt bakom de ryska linjerna med en precision och effekt som Ryssland saknar. Den skillnaden i förmåga har redan gett resultat och kommer att få stor betydelse i kriget framöver.

Alex Voronov är fristående liberal skribent på Liberala nyhetsbyrån och tidigare politisk redaktör på tidningen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa