Rimligt att plastpåseskatten avskaffas

Gästkrönika 19 september 2023 18:15
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I linje med ett EU-direktiv som säger att förbrukningen av plastkassar ska minska till 40 stycken per person och år senast 2025, infördes 2020 plastpåseskatten. Nu har regeringen meddelat att man ämnar avskaffa den, från och med den första november nästa år.

Det är ett välkommet besked. Skatten var från början tydligt felkonstruerad, eftersom den även slår mot olika former av miljövänliga och nedbrytbara kassar. Därmed försvann incitamenten att utveckla bättre alternativ.

 

Sverige behöver följa direktiv från EU, och frågan om engångsplast är angelägen. 

En plastpåse som hamnar i naturen är en skadlig plastpåse.

Men i Sverige återanvänds plastpåsar i regel som soppåsar, när de uttjänat sitt syfte som bärkassar – sedan bränns de upp och blir fjärrvärme. Vi har en väldigt väl fungerande sophantering, vilket inte är fallet i alla EU-länder. För oss är det därför inte plastpåsar som är den mest problematiska engångsplasten.

Skatten har dock bidragit till att bruket av plastbärkassar minskat. Nu ligger förbrukningen i Sverige på 20 kassar per person och år. Långt under de 40 kassar per person och år som är direktivets mål – ett mål som Sverige dessutom inte var särskilt långt ifrån innan skatten infördes.

 

Att vi klarar målet med råge är ett skäl regeringen anför för att avskaffa skatten – något ironiskt med tanke på att skatten troligen bidragit till måluppfyllelsen. Dock är det inte säkert att skattens avskaffande leder till ökad konsumtion. Handlare kan välja att inte sänka priset för att få större vinst per såld påse, nu när staten avstår sin del.

Att avskaffa skatten är dock rätt, för att komma tillrätta med de konstiga effekter den fått. En viktig läxa är dessutom hur viktigt det är att konstruera skatter rätt. En effekt av plastpåseskatten är att en särskild form av engångsplast blivit vanligare: soppåsar som säljs på rulle. De är sämre för klimatet än de påsar som först används för att bära hem maten, och sen används som avfallspåsar. Att de numera finns i varje svenskt hem är olyckligt, och något vi har plastskatten att ”tacka” för.


Mimmie Björnsdotter Grönkvist är fristående liberal skribent på Liberala Nyhetsbyrån


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa