Unga drabbas också av våld i nära relationer

Gästkrönika 17 januari 2022 19:40
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Under 2021 mördades fem kvinnor av våld i nära relation under en treveckorsperiod, vilket gjorde att ämnet blev högst aktuellt i samhällsdebatten. Men även inom något så allvarligt och hemskt, döljer sig fördomar och fyrkantiga förväntningar på hur våldet i nära relation ser ut och vem som utsätts för detta. 

I måndags rapporterade SVT om den studie som Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, tagit fram. Resultatet visar att våld i nära relation är minst lika vanligt bland unga som i vuxnas relationer. Överlien påpekar även att det finns stora skillnader mellan våld i nära relation hos vuxna och unga – till de yngres uppenbara nackdel. Yngre i detta sammanhang är alltså inte bara unga vuxna, nära myndighetsålder. Det kan lika gärna vara en person i yngre tonåren, som går i högstadiet.

 

Dels lyfter hon fram att vuxna ser på ungas relationer som något som går över och som av sin natur ska präglas av mycket drama. I förlängningen innebär detta att utsattheten för våld lättare avfärdas av äldre generationer. 

Dels skadar våld i nära relation bland unga på ett annat sätt. Överlien menar att det blir extra svårt för de tjejer som utsätts för detta. De begränsas även i sin studiegång och får svårt att uppnå de kunskapsmål som övriga klasskamrater gör. Detta ger i ett vidare led inte bara skador på människan, utan även på hennes framtid.

 

Det är högst troligt att denna hittills mindre uppmärksammade problematik grundar sig i förutfattade meningar om hur våldet i nära relationer ser ut och tar sig uttryck. Vi behöver höja blicken. 

Vetskapen om att även unga utsätts för detta våld är inte heller tillräckligt för att kunna bekämpa problemet. För att nå unga som lever i våldsamma och destruktiva relationer krävs ett bredare angreppssätt från politikens sida.  

För att nå ut med stödinsatser för, främst, unga kvinnor och tjejer som lever med ett sådant förtryck krävs att resurser och kunskap ges till dem som befinner sig nära dessa. Barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och hela rättsväsendet behöver stärkas såväl kunskaps- som resursmässigt. Till att börja med. 

 

När det kommer till de förövare som utsätter dessa unga för våld är det viktigt att inte stirra sig blind på straffskärpningar och andra rättsliga frågor. Risken att den som utför våldet befinner sig under straffmyndighetsåldern, 15 år, finns. Även dessa personer behöver nås. 

Vi har inte råd att låta fördomar grumla bilden. Att på vaga grunder avfärda ungas relationer som dramatiska och överkänsliga, är att svika offren.

 

Caroline von Seth är fristående skribent.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa