Vab och vobb räcker inte vintern 2023

Gästkrönika 8 december 2022 05:59
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Efter pandemin har antalet vab-dagar ökat kraftigt i Sverige. I Region Uppsala tog föräldrarna ut 20 610 vab-dagar i september, 44 procent fler än 2019. Nu väntar influensasäsongen, jämte covid, RS-virus och vinterkräksjuka. Samtidigt finns det mycket som tyder på att betydligt fler småbarn borde hållas hemma från förskolan.

 

”Ganska många”, svarar förskolläraren Eva Lindström på frågan om föräldrar lämnar in sjuka barn på morgonen (P1 Morgon 6/12). ”Det är stor skillnad mot när rekommendationerna fanns”, säger hon. Hon tillägger att det alltid är en balansgång, om feberfria dagar, allmäntillstånd, rinnsnuva eller färgen på själva snoret och att själva beslutet ofta landar på personalen: ”Vi ringer”, blir slutorden innan dörren går igen. 

Alla småbarnsföräldrar känner igen den situationen.

 

För Sveriges alla förskolor, grundskolor och fritidshem blev pandemin ett tillfälle att göra upp med en stor skevhet i samhället. Med ett allt högre tempo på arbetsmarknaden räknar man inte med långa frånvaroperioder för anställda i sin mest produktiva ålder. De anställda känner de outtalade kraven från arbetsgivaren, om de ska fortsätta få intressanta arbetsuppgifter. 

Bördan hamnar hos förskolepersonalen, med sjuka barn som smittar andra barn och personal, vilket leder till underbemanning och mer sjukdom.

 

Tillfället håller på att passera förbi, trots ökad vab och trots ökad ”vobb”, att de som kan fortsätter pandemivanan att jobba hemma med sjuka barn. Efter två vintrar med restriktioner har alla möjliga virus fått fritt spelrum 2022–2023. Skolpersonalen kämpar för den självklara rätten att slippa ha smitta på sin arbetsplats - troligen förgäves mot en övermäktig motståndare.

 

Den som har exempelvis tre barn i förskole- och lågstadieåldern ser en omöjlig kombination mellan strikta smittoregler och arbete, särskilt om man har små möjligheter att jobba hemifrån. Räkna inte med mig från november till mars, ungefär. Värst är det förstås för ensamstående föräldrar, men även för dem i mer ojämställda relationer. Kvinnor tar totalt ut drygt 60 procent av vab-dagarna. Hejdå, karriären!

 

Någon perfekt lösning finns inte på kort sikt. Sverige (och Norden) är ganska unikt med kombinationen heltidsarbetande par och få barnflickor. Men mycket skulle kunna vinnas på bättre kommunikation, större förståelse för arbetsmiljön på förskolan respektive mindre skuldbeläggning av stressade föräldrar. 

Några meningar i dörren kan räcka långt, i stället för att slå ner blicken och smita i väg. Ringer gör de i alla fall förr eller senare: ”Lisa är lite hängig”.

 

Johan Rudström är ledarskribent på Upsala Nya Tidning (lib). Texten är tidigare publicerad där


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa