Väljarna har lärt att röstsplittra

Foto: Privat

Gästkrönika2022-07-17 19:05
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ovanligt genom att samma dag välja till riksdag, region och kommun. När enkammarriksdagen infördes fick Socialdemokraterna igenom att alla val skulle ske samtidigt. 

De som ogillar gemensam valdag brukar varna för att lokala frågor kommer i skymundan när rikspolitik och rikspolitiker dominerar. Försvararna menar att valdeltagandet blir högre i lokala val när de sker samtidigt som riksdagsvalen, liksom att väljarna vid skild valdag kan utnyttja lokalval för att proteströsta mot sittande regering. 

En hel del väljare har också splittrat sina röster genom att inte stödja samma parti i alla valen. I Sörmland var det i förra valet mest tydligt i regionvalet. Vård för pengarna (VfP), som bara ställer upp i regionvalet, fick 18,3 procent. I Nyköping och Oxelösund var VfP största parti med över 30 procent, men också i övriga kommuner gick det bra med en röstandel på 10-17 procent. Det innebar att riksdagspartierna gjorde sämre region- än riks- och kommunval, särskilt tydligt för M i Nyköping och Oxelösund. 

I de fem kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen och Vingåker var röstsplittringen mindre mellan riksdags- och kommunval. Starka lokala partier saknas, de fick som mest ett mandat i Strängnäs respektive Vingåker. 

SD har genomgående lägre stöd i kommun- än i riksdagsval. Nya partier brukar ha svårare att slå igenom lokalt. En delförklaring kunde vara att fler invandrare får rösta i lokala val än i riksdagsval, men SD:s egna problem med tomma stolar och uteslutningar samt andra partiers lokala styrka torde vara huvudförklaring. I Eskilstuna och Flen var SD i kommunvalet bara 1-3 procentenheter lägre än riksdagsresultatet, i Katrineholm var skillnaden däremot nästan 6 procentenheter.  

I tre av de fem kommunerna styr S och M gemensamt. Farhågorna på riksplanet om att en ”storkoalition” skulle leda till många förlorade väljare stämmer inte i kommunerna. Inget av partierna gjorde några stora förluster, Socialdemokraterna fick en högre röstandel kommunalt än i riksdagsvalet i Eskilstuna och i Katrineholm, där skillnaden var hela 9 procentenheter, 46,3 mot 37,3 procent. Moderaterna gjorde ett bättre kommun- än riksdagsval i Strängnäs. 

Någon ilska över det blocköverskridande samarbetet är således svår att utläsa. Däremot verkar den mindre samarbetspartnern, som ofta sker i koalitioner, ha drabbats. S låg kommunalt under röstandelen i riksdagsvalet i Strängnäs, M i Eskilstuna och Katrineholm. 

För övriga partier var det få dramatiska skillnader. Centerpartiet gjorde dock ett bra kommunval i Flen, 13,3 procent mot 8,3 i riksdagsvalet. 

När den gemensamma valdagen infördes var mandatperioden tre år. Den förlängdes av goda skäl till fyra. Men val vart fjärde år (utöver EU-valet) är för sällan. Det politiska intresset ökar under valår och ger partierna bättre möjligheter att nå ut och värva medlemmar. Kunskap om lokala frågor bör bli bättre om de slipper konkurrera med rikspolitik. 

Sammantaget överväger därför skälen för skilda valdagar. Men lokala politiker behöver inte misströsta. Även i dagens system kan de slå igenom bruset och få röster på egna meriter.

Richard Appelbom är tidigare ledarskribent i Vestmanlands Läns Tidning