S vill göra samhället mer jämlikt

Skolan behöver mer pengar, menar skribenten.

Skolan behöver mer pengar, menar skribenten.

Foto: Jonas Ekströmer

Politiska debatter2019-10-26 05:15
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Politikens uppgift är att i ord och handling påverka och förändra samhället. Vi socialdemokrater gör det ytterst genom att utveckla och reformera vår politik. Vi vill att 2020-talet ska innebära ett nytt rejält steg mot jämlikhet, där folkhemstanken återupplivas och bygget av ett starkare samhälle tar ny fart. Därför träffas i dag närmare 130 sörmländska socialdemokrater i Katrineholm. Vi har flera seminarier på temat jämlikhet samt hälso- och sjukvård. Utbildningsminister Anna Ekström och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är några av dem som gästar oss. 

Minskade klyftor gör samhället starkare och den ekonomiska tillväxten högre. Det krävs nya breda reformer för att styra utvecklingen dit. Det är många åtgärder inom flera områden som krävs. Bland annat högre kvalitet i jämlik välfärd, en mer inkluderande arbetsmarknad och utjämning mellan stad och land.

De som byggt upp vårt land med sitt arbete har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Målsättningen är att pensionen för en vanlig löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. Nästa år förbättrar vi garantipensionen och höjer också bostadstillägget för pensionärer rejält. Sedan 2018 är den orättvisa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer med pension upp till 17 000 kronor i månaden borta. Nästa år sänker vi skatten för ännu fler pensionärer. Du känner väl till att Sveriges ålderspensionär i genomsnitt har fått 1 600 kronor mer i plånboken per månad sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister?

För att öka jämlikheten och begränsa den stora förmögenhetsbildningen inom vissa grupper behöver vi också göra en översyn av vårt skattesystem. Genom bättre fördelning skapas rättvisare förutsättningar för fler att leva ett gott liv.

Socialdemokratins vision är ett jämlikt samhälle där alla kan känna frihet och framtidstro. Vår vision grundar sig i övertygelsen att jämlika människor bäst kan förändra och förbättra samhället. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till sjukvård och skola. Vi har höjt underhållsstödet för ensamstående och barnbidraget. Sverige ska vara ett modernt samhälle som bygger på sammanhållning. Vi vill klara klimatkrisen genom att modernisera landet. Miljöåtgärder stärker Sveriges konkurrenskraft och stimulerar till företagande och jobb. Så skapar vi tillsammans ett tryggare Sverige.

Hans Ekström

Ordförande Socialdemokraterna Sörmland