Det är bra att växa, men lagom fort

Replik 13 maj 2020 17:26
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Den 7 maj anklagas jag på ledarsidan för att sprida falska uppgifter, stapla inlärda fraser och peka finger mot invandrare i ett inlägg på Eskilstuna-Kurirens Facebooksida. 

 

Innan finanskrisen 2008-09, var skillnaden i arbetslösheten mellan inrikes- och utrikes födda inte obefintlig, men betydligt mer hanterbar sett till antal individer, arbetsmarknadens förmåga, kommunens resurser och individernas förutsättningar. 

Sett till antal 2008 var de arbetslösa inrikesfödda strax över 2 000 individer och de utrikesfödda 1 000. Inflyttning av utrikesfödda med för lite utbildning för jobb och utan möjlighet till rimlig bostad var inte lika stort. Men integrationsproblemen hade börjat gro påtagligt.

En bit in på 2014 vänds siffrorna, skillnaden var obefintlig för en stund men trenden tydlig. 2019 börjar arbetslösheten bland inrikesfödda sjunka stadigt för att vara nere och vända på under 2 000 individer, de utrikesfödda arbetslösa består av 5 000. Och så kom corona. 

 

Det är bra att växa, men lagom fort. Med en hygglig andel nya medborgare som jobbar och är etablerade i samhället. Några få kommuner kan inte ta ansvar för merparten av dem som mest riskerar utanförskap. Då får vi hög arbetslöshet och det skapar i sig många problem. 

Jag ser hur människor efter många år ännu inte kan svenska och är fast i försörjningsstöd. Hur trångboddheten ser ut och hur skolresultaten fördelar sig. Vilka ungdomar som socialtjänsten måste handskas med. Hur de ekonomiska skillnaderna ser ut. 

 

Du refererar till S-styre i hundra år. Det är ju retoriskt snaskigt, men tomt som argument. De första 70 åren var en riktig framgång där vi byggde ett välfärdssamhälle där de flesta hade en stark framtidstro. Oljekrisen på 1970-talet knockade oss och sen dess har vi kämpat. Järnväg, högskola, bostadsbyggande, företagsetableringar, miljöframgångar och mer fokus på jämställdhet är framgångar du knappast kan bortse från i närtid. 

Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

 

SVAR: Jimmy Jansson hoppar mellan ståndpunkter och argument. När Eskilstuna blev 100 000 invånare, 2013-2014, talade han om det som ett tecken på framgång, att kommunen reser sig, samtidigt som han visste att det var invandringen som stod för befolkningsökningen. 

När Jansson påminns om det, säger han att han tyckte så vid den tidpunkten, eftersom arbetslösheten bland inrikes och utrikesfödda var lika hög då. När vi påpekar att det är fullkomligt fel, att arbetslösheten inte var i närheten av lika hög i de båda grupperna 2013-2014, samt att den har minskat även bland utrikes födda sedan dess, byter Jansson spår och talar om något annat.

Det som styr graden av utanförskap bland invandrare i Eskilstuna är den allmänna utvecklingen i ekonomin. Men även sådant som lokal näringsstruktur och arbetsmarknad, kommunens utbildningssystem och lokala insatser för etablering. Det är dessa faktorer, inte invandringens storlek, som förklarar att Eskilstuna presterar sämre än andra kommuner. Södertälje, Botkyrka och Malmö har betydligt högre invandring än Eskilstuna men lägre arbetslöshet bland utrikes födda. Samma mönster finns i jämförelse med kommuner som Helsingborg och Landskrona.

Socialdemokraterna, som har styrt Eskilstuna i över hundra år, har rimligtvis ett ansvar för detta.

Ledarredaktionen

Ämnen du kan följa