Akut finansfara – snabbt riksdagsbeslut

Signerat 5 september 2022 18:30
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Med krig i Europa och stora störningar på viktiga marknader är risken förhöjd för finansiella kriser. De kan blossa upp i vanligen tysta, och för de flesta okända, hörn.

De kan komma plötsligt, och kräva snabba motåtgärder för att osäkerhet och förlamning inte ska sprida sig i bank- och betalningssystem.

En sådan risk har nu lett till statliga kreditgarantier, efter gemensamt handlande av nyckelmyndigheterna, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret – samt regering och riksdag. 

 

Öm punkt är denna gång det organ i Norden som all handel med flera slags börshandlade värdepapper passerar genom, däribland de ”derivat” som används för att prissäkra framtida leveranser av elektricitet.

Inrättningen heter Nasdaq Clearing AB. Den är allt annat än välkänd, men har en funktion där stora risker för finansiella olyckor kan samlas. Den är därför underkastad stränga säkerhetsregler på EU-nivå.

Alla elproducenter och andra som handlar där måste ställa säkerheter för mycket betydande belopp så att inte en konkurs för något företag kan slå mot de övriga med följdeffekter i banker och andra företag.

 

Riskerna ökar vid stora prisrörelser. De som behöver använda "el-derivaten" måste därmed snabbt lägga upp säkerheter med enorma summor för sin handel på Nasdaq Clearing AB.

Elföretagen i sig själva är inte alls ekonomiskt instabila. Men de skulle behöva skuldsätta sig hos sina bankkontakter i sådan omfattning att bankerna skulle kunna få svårt att ställa upp utan att risk för osäkerhet spreds i själva banksystemet, med stora och destruktiva följder.

 

Vad som uppenbart hänt är att myndigheterna som har ansvar för finansiell stabilitet sett behovet av snabbt ingripande. Regeringen och riksdagens talman har då mycket snabbt förberett ett riksdagsbeslut. Ett sådant krävs i Regeringsformen för statliga garantier.

Måndagens behandling, på några få timmar, där finansutskottet lade förslaget utan proposition från regeringen och utan motionstid, skedde med ett, visade det sig, enhälligt utskott. Det var ett prov på vad grundlagen ger möjlighet för i mycket akuta lägen. Arbetssättet måste vara ett sällsynt undantag, och får förstås inte missbrukas i andra syften.

Redan lördag eftermiddag, då statsminister, finansminister, riksbankschef och Finansinspektionens generaldirektör hade presskonferens, var det tydligt att något verkligt akut var på gång, där både enighet och snabba beslut krävdes.

 

Ändå flammade blockpolitikens mest polariserande och ansvarslösa attityder upp som hastigast. En ”expert” i KD:s partiledarstab påstod att ”ett oerhört allvarligt försök” gjorts av regeringen att ”utan särskild marknadshändelse” att ”använda de tyngsta myndigheterna”.

Myndighetscheferna ”lät sig utnyttjas” i den socialdemokratiska valkampanjen, twittrade den näringslivsfinansierade, (M)-märkte Timbrochefen Benjamin Dousa.

Det var inte bara okunnigt. Få saker kan vara så skadliga för både näringsliv och arbetsmarknad som akut finansiell instabilitet. Ändå är detta slags polariserad twittermentalitet finansierad med företagspengar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa