Alternativet till Kina är inte ”hem”

Foto:

Signerat2022-01-10 20:03
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Även före pandemin hade en del politiker och andra opinionsbildare ovanan att prata om att industrier bör flyttas ”tillbaka” till det egna landet. Och med coronasmittans intåg har diskussionen fått nytt liv i både EU och Sverige. Nu senast återfanns åsikten på Dagens industris ledarsida (10/1).

Mycket av det som Henrik Westman säger är relevanta saker som många företag behöver förhålla sig till. Och inte heller uttrycker Westman något motstånd till internationell handel. Men att landa i slutsatsen att fler svenska företag bör ”flytta hem produktionen” från utlandet är inte självklart.

Det finns mycket tillverkning i Kina. Där har också den politiska utvecklingen gått i en farlig riktning. Westman har rätt i att det bör ses som ett problem för företag från demokratiska länder.

Bolag har skäl att vara försiktiga om de etablerar sig där. De kinesiska företag som utländska bolag behöver samarbeta med för att verka i landet är av lag bundna att dela med sig av information till regimen. Övervaknings- och säkerhetsföretag bör avstå affärer med diktaturen och Kinalojala företag. Deras utrustning kan användas i förtrycket och förföljelsen av oppositionella eller minoriteter – inte minst när det gäller Kinas fängslande av den muslimska uigurbefolkningen.

Inte heller är de ekonomiska argumenten som läggs fram av Westman dåliga. Växande kinesiska löner och utvecklingen på automation av industrierna kan motivera att fabriker kan läggas i andra länder än Kina. Men det betyder inte att alternativet är Sverige. Var fabriker byggs styrs av en mängd faktorer: skattesystem, utbildningsnivå, regleringar.

Långa leveranskedjor målas även ut som sårbara. Att det kan hända saker som försenar leveranser stämmer. Men översvämningar, olyckor under transport och produktionsstopp kan ske också ske i Europa och Sverige.

Varför inte diskutera om hur företag kan göra sig mindre sårbara för plötsliga leveransstopp? När det gäller produkter som sjukhusmateriel eller tekniska komponenter kan det vara klokt att hålla sig med lager av viss storlek. Bolagen kan också välja att sprida riskerna. Kan de hitta fler källor än en kan det vara en klok väg framåt.

Dessutom: "hemflyttade" fabriker innebär inte ökad kontroll över dem. Det är en illusion. Även i Sverige är tillverkningsindustrin beroende av att andra kan leverera vissa komponenter och material som inte finns här.