Bygg det stora huset i Eskilstuna men håll i pengarna

..

..

Foto: Sörmlands Media

Signerat2021-11-03 19:03
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Planerna på ett nytt kongress- och kulturhus är goda nyheter för Eskilstuna. Med putsande och spacklande kommer man en bit, men för att få ett levande centrum som anstår en stad av denna storlek behövs ett större grepp.

De instängda galleriorna måste bli mindre dominerande. Värdefull mark mitt i smeten ska inte användas till gatuparkeringar. Fler offentliga verksamheter där många jobbar och som många besöker bör dras in till centrum.

En stor ombyggnad av det som nu är Cityhuset uppfyller allt detta och andra syften, däribland att ge Eskilstuna fler hotellrum, som i dag är för få, och skapa plats för större evenemang som kongresser. Det är också helt i sin ordning – ja, nödvändigt – att kommunen och en privat aktör, nu fastighetsbolaget Klövern, genomför projektet tillsammans. 

Och går det att bygga ett hus på 14-16 våningar, som Klövern resonerat om, utan att någon navelskådare på länsstyrelsen sätter käppar i hjulen, så vore det ännu häftigare.

Med allt det sagt finns det ett par ”men” som gäller prislappen. Det är inte alldeles lätt att förstå varför kommunens del – ”stadsbibliotek, kulturskola, arkiv, administration och stora salar”, som beslutsunderlaget talar om – landar på hela 700 miljoner kronor, oräknat allt kringarbete som planläggning och hantering av eventuella markföroreningar. Det är mer än dubbelt så mycket som Munktellbadet respektive Stiga Sports Arena kostade att bygga.

När man så säger 700 miljoner på detta projektstadium kan det mycket väl betyda bortåt en miljard när allt är klart.

Det leder till frågan var pengarna ska hittas. Kommunalrådet Jari Puustinen (M) säger att summan inte kommer att lånas. Han talar i stället om möjligheten att sälja kommunala tillgångar. Men sådana ligger inte på hög samtidigt som denna investering ska samsas med många andra som den växande kommunen ska betala för framöver.

Det är inte heller så att kommunen alltid agerat långsiktigt efter tidigare försäljningar. 160 av de 300 miljonerna som man fick i extra utdelning från Kommunfastigheter efter avyttring av bostäder spenderas på löpande utgifter.

Hyrorna på 25-30 miljoner per år går att täcka utan att det gör ont, men bara om de befintliga lokalerna för verksamheter som flyttar in i den nya byggnaden kan plockas bort från kostnadskolumnen.

Så lycka till, men håll i medborgarnas pengar!