Det är ingen brist på p-platser i Eskilstuna

Signerat 26 augusti 2020 15:07
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Eskilstunas politiska majoritet har varit maktlös i parkeringsfrågor de senaste åren, om man får tro kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Men nu ska S, M och C återta makten från tjänstemannaorganisationen genom att göra ändringar i ”policyn”, för att stoppa minskningarna av p-platser i centrum.

Till EK/ST säger Jansson att det handlar om att förverkliga den politik som majoriteten försökt genomföra ända sedan den förra mandatperioden.

Det är struntprat.

Den politiska majoriteten har hela tiden haft alla verktyg den behöver för att behålla eller ersätta varenda offentlig parkeringsplats. Alla förändringar avseende parkering har styrts av de folkvalda, antingen formellt genom budgetbeslut, detaljplaner och liknande, eller via informella instruktioner till tjänstemännen.

Men även de övergripande styrdokumenten är fulla av fingeravtryck från S, M och C. Den parkeringsstrategi och parkeringstal som kommunen arbetar efter antogs 2016 – av den nuvarande majoriteten.

Den bakomliggande översiktsplanen har reviderats på uppdrag av samma majoritet (2017) och granskas nu. I den ligger målet om minskat resande med bil kvar, också kopplat till parkeringsplatserna: ”Den fysiska planeringen ska styra mot minskat bilresande, till exempel genom anpassad parkeringsnorm.”

Så nej, detta handlar inte om att den politiska majoriteten fullföljer en flerårig kamp mot den djupa staten i form av Eskilstunas stadsbyggnadsförvaltning, utan om att Jimmy Jansson och kamraterna har kommit på att deras ståndpunkter ligger fel i förhållande till en högljudd bilistopinion. Då vänder de kappan och skyller på någon annan. 

Men majoriteten anpassar sig till en villfarelse. Det råder ingen brist på parkeringsplatser i centrum. Kommunens statistik visar att beläggningen av centrumparkeringarna dagtid på vardagarna var 78 procent förra året, jämfört med 68 procent 2012. På vardagskvällar låg den på 53 procent, mot 49 procent sju år tidigare. Andelen upptagna platser på lördagarna var förra året lägre än 2012 – 52 mot 59 procent.

Utnyttjandet av centrumparkeringarna har alltså gått från så lågt att det inte har varit ekonomiskt försvarbart till mer normalt men kanske ändå i underkant – på vardagarna. På helgerna, som är den viktigaste tiden för handeln vars intressen bilistopinionen använder som främsta argument, står nästan hälften av p-platserna tomma. Och det är ingen större skillnad i beläggning mellan gatuparkeringar och parkeringshus totalt sett.

Det finns åsikter och det finns fakta.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Märkligt beslut, stadsbyggnadsnämnden!

Märkligt beslut, stadsbyggnadsnämnden!

Vägarbetet på Drottninggatan ett dråpslag mot butikerna – ägaren till Darin livs: "Riskerar att gå i konkurs"

Vägarbetet på Drottninggatan ett dråpslag mot butikerna – ägaren till Darin livs: "Riskerar att gå i konkurs"

Här döljer sig Kfasts dyraste garageplatser – stor prisskillnad beroende på var i Eskilstuna du bor

Här döljer sig Kfasts dyraste garageplatser – stor prisskillnad beroende på var i Eskilstuna du bor