Det borde ministern ha förstått direkt

Signerat 16 augusti 2022 20:16
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ukrainska flyktingar bör få tillgång till svenska för invandrare (SFI). Det borde varit klart från start.

 

Det närmar sig ett halvår sedan Rysslands massiva anfallskrig på Ukraina inleddes. Det har fått statsrådet Anders Ygeman (S), ansvarig för frågor om migration och integration, att tänka om i en del frågor. Kanske kan det vara dags att ge de ukrainska flyktingarna i Sverige, som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, rätt till SFI. Det säger han i Sydsvenskan (15/8). Men när det kan bli aktuellt vågar han inte säga.

Dessa ukrainare har i dag inte samma rättigheter som andra flyktingar. Tillgången till SFI och en rad olika etableringsinsatser har de helt enkelt inte tillgång till. Däremot kan de genom studieförbund och folkhögskolor ta del av folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett”. En del kommuner har dock haft förstånd att på eget bevåg, och på egen bekostnad, öppna upp dessa utbildningar för ukrainarna. Men mer än så är det inte i dag. 

 

Senfärdigt är bättre än inget alls. Tillnyktring är välkommen. Men nog borde ministern ha begripit detta tidigare än nu?

Visst är det så att politiker, och många andra, inte kan förutspå utfallet av kriget i Europa. Krigskonsekvenser är ofta svåröverskådliga – och det är lättare att se utvecklingen i efterhand. Detta bör man ha respekt för. Samtidigt borde just dessa stora osäkerheter vara skäl nog att utforma en politik som är långsiktig, inte kortsiktig. Inriktningen bör då vara att underlätta etablering, inte motarbeta den.

Det stämmer som Anders Ygeman säger: Det finns ukrainare som återvänt till Ukraina, så är det ofta i länder som ligger i ett krigsdrabbat lands närområde. Utvecklingen i Ukraina påverkar givetvis i vilken utsträckning sådant återvändande kan ske. Men det är knappast otänkbart, varken då eller nu, att en del av landets medborgare kan finna sig till rätta här i Sverige på olika vis – knyta familjeband, hitta jobb och nya sammanhang.

Möjligheterna att återvända varierar från person till person. Hem som är sprängda, familjer utspridda över Europa – eller i värsta fall utplånade. Även detta borde ministern och andra politiker ha förstått redan då.

 

Till bilden hör att Anders Ygeman, och hans kamrater, pratat en del om att ukrainarna förväntas att jobba under sin tid i Sverige. Det är i huvudsak en vettig inställning, oavsett om man är född i Sverige, Somalia eller Ukraina. Att ha något produktivt att göra om dagarna och en egen inkomst är bra saker. Samtidigt inser de flesta att det kan behövas tillgängliga språkkurser, inte bara för alls få jobb utan även kompletterande- eller vidareutbildning. 

Men från regeringen har det varit stopp – några språk- eller etableringsinsatser skulle ukrainarna tydligen inte få. Och den dörr den ansvarige ministern nu öppnat är närmast en glipa, inget mer. Det är dit stryptaget om Sveriges flyktingpolitik drivit oss.   


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa