Ett ensidigt harvande om invandring

Signerat 6 oktober 2022 19:09
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I veckan presenterade den nygamla majoriteten i Eskilstuna, nu ”bara” S och M, en nio sidor lång punktlista. När fyra år har gått, och om denna rödblåa allians hållit ihop hela vägen, får vi se vad de lyckats förverkliga.

En del av punkterna är sådant som kan välkomnas. Bättre koll på hedersvåldet bland unga i skolorna är en sådan sak. Betyder "ökad kartläggning" av hedersförtryck, samma sak som det i L i Eskilstuna förespråkat, men också denna ledarsida. Eller är det något annat?

I förhandlingarna har motståndet nog inte varit stort, men Moderaternas Jari Puustinen verkar ha fått igenom en del intressant. Förslaget om kostnadsfri frukost till alla elever i grundskolan är en sådan, och bra, sak. Det kan förbättra koncentration och hälsa bland unga som annars inte äter frukost hemma, och då till en förhållandevis låg kostnad för kommunen. Att sälja vindsnurrorna i Sollefteå är en annan bra sak som bör bli verklighet.

 

Men sedan har vi sådant där Eskilstunamajoriteten skulle behöva tänka om. Det är förslaget om språkkrav för personal inom vård och förskola. Bra är det förvisso om anställda i dess verksamheter har goda språkkunskaper. Men har Eskilstuna kommun verkligen råd att vara så kräsna? Rätt kompetens är svår att hitta redan som det är. Bättre är det att underlätta för dessa människor att lära sig svenska i jobbet, än att utesluta dem helt.

I dokumentet harvas och harvas det om att invandring skulle vara något farligt. Eskilstunamajoriteten vill se ”stopp för inflyttning som göder segregation och klassklyftor”. Flyktingmottagandet ska ”vara på en nivå som inte bidrar till arbetslöshet, trångboddhet, bristande skolresultatet…”. Allt detta poserande mot segregation och motstånd till invandring, trots att antalet och andelen invandrare och flyktingar i jobb gått i en mycket bra riktning, även i Eskilstuna. Och detta även efter finanskrisen 2008-2009 och det stora flyktingmottagandet 2015-2016. 

Men fiskar man i vissa vatten kan ju sådana framgångar inte sägas särskilt högt.

 

Dessutom är det en sorts dirigeringspolitik kommunalmän borde hålla sig borta från. Inte heller kan, eller ska, de styra hur många människor ska söka skydd i Sverige, och i förlängningen Eskilstuna. Varken Jansson eller Puustinen kan bestämma något om svensk lag eller internationella konventioner. Mycket i det de skriver om invandring är närmast fluff, inte särskilt av det är genomförbar kommunpolitik. Och det konkreta som finns, om ännu skarpare försörjningskrav i kommunala bostäder, är inte önskvärt. Risken är att människor i stället söker bostad på den grå eller svarta bostadsmarknaden.

 

Avslutningsvis: Vad är det för bild av universitetslivet de båda kommunalråden har? Öppet på krogen till 3.00 lär inte göra staden tryggare, inte heller uppmuntrar det till studier.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa