Folk på mindre orter bör engagera sig i HBTQ-frågor

Signerat 10 november 2021 21:08
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Folk ska kunna vara öppna med vilka de är och vilka de älskar. Men så är det inte överallt. För att det ska bli ändring på det måste människor i olika sammanhang fortsätta jobba hårt och envist med frågor som rör HBTQ.

Därför är det glädjande att det ska bli en Prideförening i Vingåkersbygden.

 

Initiativtagaren Inger Forsgrens förslag att föreningen ska ta över ansvaret för det årliga pridefirandet i Vingåker är ingen dålig idé. Tidigare år har kommunen varit ansvarig för det. Men sådana arrangemang kan lika gärna skötas i föreningsregi med lite stöd från kommunkassan. Kostnader kan hållas nere samtidigt som kunskap och erfarenhet i civilsamhället nyttjas.

Vid sidan av en prideparad vill Forsgren gärna se seminarium som avhandlar olika typer av frågor som berör homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner. Det berättade hon i Katrineholms-Kuriren nyligen. 

Inte alla fördomar och vanföreställningar försvinner med mer utbildning. Men med sådana bildningsinsatser följer inte sällan positiva attitydförändringar. Att som många andra pridefestivaler i Sverige varva in mer kunskap i tillställningen är därför ett bra förslag.

 

Fler människor på mindre och mellanstora orter bör engagera sig i HBTQ-frågorna. Och det behöver inte vara så uttalat som att starta en lokal prideorganisation eller hålla i parader. Att läsa på och lyssna på andras livserfarenheter för att sedan ta med sig den kunskapen i vardagen är en bra start. Det kan vara hur vi pratar om och beter oss mot andra människor. Och säga ifrån när homo- eller transfobi luftas. Oavsett om det är inom familjen, bland vänner, i innebandylaget, fotbollsföreningen, på arbetsplatsen, knypplingsmötet, bokklubben.

För det kan vara svårt att leva öppet som homo- eller bisexuell, trans- eller queerperson på mindre orter. Inte för att folk där måste vara mer trångsynta än folk i storstäder. Människor med sådan inställning finns även i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala. Men där antalet människor är litet ställs ofta hårda krav på anpassning till majoritetens normer. Den som avviker riskerar att bli utstött.

 

De flesta människorna vill kunna prata om och vara öppna med sin läggning eller könsidentitet. Samtidigt måste det vara upp till var och en att ta det beslutet. För att underlätta detta behöver fler engagera sig i att förändra normerna till det bättre. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa