Håll turerna tätt för dem som åker kollektivt

Signerat 12 maj 2020 20:11
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Två gånger om året publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en rapport om kommunernas och regionernas ekonomi. I måndags släpptes första rapporten för 2020. Och i coronavirusets spår har regionerna det tufft. 

I rapporten konstateras att coronakrisen kommer att minska skatteintäkterna. Även utgifterna ökar med merkostnader för hälso- och sjukvård. Regionerna tappar även intäkter från tandvård. SKR beräknar också att de regionala trafikmyndigheterna som sköter kollektivtrafiken förlorar omkring en miljard i biljettintäkter varje månad, och har gjort så sedan mars. Resandet har helt enkelt minskat. 

 

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att arbetsgivare som kan, bör erbjuda sina anställda möjligheten att arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Även många möten skjuts upp, ställs in eller sker över nätet. Det är erfarenheter som arbetsgivare, både privata och offentliga, får ta med sig efter coronakrisen. Många följer också rekommendationen att avstå från onödiga resor med kollektivtrafiken. 

Kvar finns de som måste resa med kollektivtrafik för att kunna genomföra sitt arbete. Ofta finns jobben inte på bostadsorten. Det gäller särskilt för dem som arbetar inom välfärdssektorn, men också livsmedelsbranschen eller städpersonal, och som under krisen fortfarande måste kunna ta sig till jobbet. 

 

Enligt SKR finansieras omkring hälften av kostnaderna inom kollektivtrafiken av biljettintäkter. När dessa sjunker kan de regionala trafikmyndigheterna behöva dra ner ytterligare på tåg och bussar i trafik. Minskad turtäthet kan leda till ökad trängsel och med ökad trängsel ökar risken för smittspridning. 

Enligt siffror från Svensk kollektivtrafik varierar passagerartappet i olika delar av landet. Skåne, Västra Götaland och Stockholm ligger kring rikssnittet och har förlorat omkring 60-65 procent av antalet passagerare. Kronoberg, Västernorrland och Gotland har inte drabbats lika illa. Värst drabbade är Sörmland, Gävleborg och Västmanland som tappat omkring 80 procent av sina passagerare. 

 

Därför är det välkommet att regeringen skjuter till tre miljarder i riktade bidrag till kollektivtrafiken för att mildra intäktsbortfallet. Bidraget storlek, som Trafikverket ska fördela, baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region. 

Pengarna mildrar intäktsbortfallet och kan leda till att turtätheten kan bibehållas, och därmed också skydda pendlare som måste till jobbet från smittan. 

Ämnen du kan följa