Med naturglädje och naturvett växer miljöansvaret

Signerat 28 juli 2021 18:30
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Då och då behöver det påminnas om allemansrättens betydelse. Under pandemin är det särskilt viktigt. 

 

Med restriktioner och smittrisk har kulturliv varit nedstängt eller kraftigt begränsat. Många har då tagit sin tillflykt till skog och mark, både för kortare och längre utflykter.

Huruvida det ökade intresset för aktiviteter i naturen är en kortvarig pandemitrend eller i (viss mån) ihållande återstår att se. Men det är bra att fler svenskar tar del av Sveriges omväxlande och rika natur. För dem som inte bor naturnära är det endast genom allemansrätten de kan göra det. Dessutom är vandringar, korta som långa, bra för hälsan. Sådant ska uppmuntras.

 

Inte minst i Sörmland finns mängder med utflyktsmål. Många är väl besökta. De 100 vandringsmilen som Sörmlandsleden erbjuder är ingen liten sak. På den kan sörmlänningar och turister från olika håll i Sverige och andra länder njuta av djupa skogar, sjöar och bergknallar. 

Samtidigt innebär det ökade intresset att skog och mark belastas ytterligare. Skogsstigar slits och mängden skräp i naturen har blivit stor under pandemin. Från naturvårdande organisationer och myndigheter har det också rapporterats att det eldats på platser där det inte är lämpligt, eller till och med otillåtet. En del av detta kan innebära verklig skada på växt- och djurliv. Avsaknaden av naturvett kan också drabba jordbrukare om vandrare inte respekterar att det växer grödor. 

 

Bara för att mycket är tillgängligt för många innebär det inte att det saknas regler att följa. Vi får plocka bär och svampar, men inte hugga ner eller skada växande träd. Håll noggrann koll på om det gäller eldningsförbud i kommunen du är i. Tältning är tillåten så länge det hålls avstånd till bostad. Ju livligare de planerade aktiviteterna är, desto längre ifrån bör man hålla sig. Är det övernattning flera nätter bör markägare tillfrågas. 

Viktigt att poängtera är att det i naturskyddade områden, som naturreservat och nationalparker, gäller särskilda regler. Det kan innebära att eldning och tältning är tillåtna på anvisade platser eller helt och hållet förbjudna. Från en del nationalparker har det talats om att det i år varit väldigt många som just tältat där det inte är tillåtet.

 

Grundsatsen i allemansrätten: att inte störa djuren, eller förstöra naturen, måste varje ny generation svenskar lära sig och efterleva. Risken är annars att opinionen vänder och att denna rätt börjar inskränkas. 

Ämnen du kan följa