Näringslivet ska inte styra Sveriges säkerhetspolitik

Signerat 12 januari 2021 05:00
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

När politiska beslut ska tas och lagar stiftas kan det vara klokt att lyssna på näringslivet. Företagsledare och bolagstoppar känner ofta till sina branscher och marknader väl. Sådan kunskap är bra när det kommer till att skapa vinster och jobb, och kan komma många till gagn.

Men näringslivets intressen är inte nödvändigtvis detsamma som det allmännas bästa. 

 

I oktober förra året beslutade Post- och Telestyrelsen (PTS) att utesluta den Kinaägda telekomjätten Huawei från att delta i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Myndigheten hade lyssnat på Säkerhetspolisen och Försvarsmaktens bedömningar: Huawei utgör en säkerhetsrisk för Sverige. Beslutet har överklagats av Huawei, men auktionen för utbyggnaden får fortsätta utan Kinabolaget. Det bedömde Kammarrätten förra månaden. 

Det svenska nejet är klokt. Kinesiska myndigheter kan utöva påtryckningar på Huawei för att vara diktaturen behjälplig i underrättelseverksamhet i Sverige. 

 

Efter Sveriges stopp för Huawei gick Kinas ambassadör i Stockholm och utrikesdepartementet i Peking hårt ut. Svenska företag på den kinesiska marknaden kunde räkna med konsekvenser. Bland annat pekades telekomföretaget Ericsson ut som ett eventuellt offer. Bolaget har en stor del av Kinas 5G-marknad, och är beroende av flera kinesiska underleverantörer.

Nu har delar av det svenska näringslivet kommit att kritisera Sveriges uteslutning av Huawei. Och näringslivstopparna är egenintresset trogna.

 

Efter PTS-beslutet tog Ericssons vd Börje Ekholm kontakt med utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). Syftet var att få regeringen att stoppa bannlysningen av Huawei. Detta kunde Dagens Nyheter (6/1) avslöja förra veckan. Påverkansförsöket verkar inte haft någon effekt. Ekholm berättar också att kinesiska myndigheter varit i kontakt med honom i frågan, och bekräftar påtryckningarna från Peking.

Också Jacob Wallenberg, med stora affärsintressen i bland annat Kina, gick till Huaweis försvar förra månaden (DN 28/12). Frågor om att Kina sysslar med cyberspionage och att Huawei utgör en fara för Sveriges säkerhet vill han inte kommentera. "Det får stå för dem", säger han, och syftar på Säpo. Han trycker i stället på att handel och öppenhet mellan Kina och Sverige innebär ett ökat välstånd som båda parter gagnas av.

 

Det är rätt att handel och teknikutbyte kan vara till stor nytta för både Sverige och Kina. Därför ska sådana beslut vara väl motiverade. Att tunga instanser dragit slutsatsen att Huawei är en säkerhetsrisk i 5G är fog nog för stopp. Varken näringsliv eller Peking ska styra Sveriges säkerhetspolitik.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ofräscht: Mack sålde flera dagar gamla mackor

Ofräscht: Mack sålde flera dagar gamla mackor

Insändare: Kommunalt trygghetsboende behöver vara biståndsbedömt

Kommunalt trygghetsboende behöver vara biståndsbedömt

Insändare: Röstar borgerligt – men Jansson (S) är klok

Röstar borgerligt – men Jansson (S) är klok

Debatt: Nästa regering måste bryta krångeltrenden

Nästa regering måste bryta krångeltrenden

Hemliga uppgörelsen med MTR – tidningen tillåts inte granska anbudet värt fyra miljarder: "Ett otyg"

Hemliga uppgörelsen med MTR – tidningen tillåts inte granska anbudet värt fyra miljarder: "Ett otyg"
Visa fler