Nästa nyhetskanal som SD:s bröder vill tysta

Signerat 21 december 2021 20:30
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

De högerradikala maktpartierna i Polen och Ungern är det fria ordets fiender. Medier för nyhetsförmedling och samhällsdebatt vill de ställa under regeringspartiernas kontroll. Oppositionspress och oberoende TV-nyheter vill de eliminera eller försvaga så att de förlorar betydelse.

Viktor Orbáns styre i Ungern har hunnit längre. Men samma strategi har PiS-partiet i Polen, ett broderparti till svenska SD.

I förra veckan återupptogs försöket att göra slut på den oberoende nyhetskanalen TVN. Lyckas det blir stats-tv, som gjorts om till propagandakanal för maktpartiet PiS, den enda TV-sända nyhetskanalen av betydelse i Polen. 

Lagförslaget som skulle möjliggöra indraget sändningstillstånd för TVN – eller framtvinga försäljning till ägare som går PiS ärenden – kördes i somras igenom i underhuset sejmen. Men det fick sedan nej i senaten.

Där har regeringen och dess bundsförvanter inte majoritet. Lagen fälldes med 53 av de 100 rösterna. Senaten hade då tagit del av juridiska yttranden om att lagen, som skulle tysta den av regeringspartiet ogillade tv-kanalen, stred mot Polens egen författning, mot EU-fördragen – och mot det handelsavtal med USA som slöts då Polen sluppit loss ur det sovjetiska diktatursystemet.

Det sista är inte oviktigt. Huvudägare i TVN är den amerikanska mediekoncern som är mest känd för Discoverykanalen. TVN ägs via ett holländskt dotterbolag. Utestänga EU-länders företag kan inte ett EU-land som Polen göra. Men vad PiS är ute efter är att sändningstillståndet ska kunna dras in om ett dotterbolag har huvudägare utanför EU. Dessutom ska försäljning av TVN behöva ske till ett polskt bolag. Demokratiska krafter i andra EU-länder ska hindras att bli köpare.

I några månader var det tyst i frågan. Men sejmen kan med enkel majoritet upphäva senatens avslag. I fredags gjordes det, plötsligt, närmast kuppartat. Talmannen hade redan önskat ledamöterna God Jul efter höstsessionen. Men per SMS blixtinkallades ett utskott, utan hänsyn till att kallelse ska komma tre dygn i förväg. Inom några få timmar var lagärendet genomdunkat i både utskott och sejmens plenum.

Lagen har nu gått till presidenten Andrzej Duda, som är från PiS, för påskrift, veto eller remiss till författningsdomstolen. Den senare har PiS-partiet packat full med partigängare. Det parti som står SD nära provocerar en direkt konflikt med USA:s president. Det uppträder i strid med EU:s gemensamma värderingar och EU:s rättsordning.

Plötsligheten tyder på att Polens maktparti försöker utnyttja det spända läget efter Putinstyrets hotelser mot Ukraina. De verkar tänka sig att Polens militära betydelse för skyddet av svagare Natomedlemmar ska dämpa kritiken. De vill likrikta TVN och eliminera ännu en del av det fria ordet, men slippa undan det politiska pris de borde få betala.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa