Nytt fokus med ny redaktör på sidan

Signerat 19 oktober 2022 20:12
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det har dykt upp ett nytt namn längst upp på ledarsidan. Mer än så syns jag ännu så länge inte på sidan. Men Eskilstuna-Kurirens och Strengnäs Tidnings läsare kommer både att få läsa och se mer av mig framöver. 

Det saknas inte ämnen att skriva om: en begynnande lågkonjunktur, rusande inflation, höga priser på energi och bensin, ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Allt detta ska dessutom hanteras av en ny koalitionsregering, vars politik och förmåga att samarbeta väcker många frågetecken. 

 

Jag kommer inte bara att skriva om nyheter på riksplan. Allra helst skriver jag om lokala nyheter och om de frågor som rör oss alla i vardagen: om skola, vård, omsorg och infrastruktur. Det senare kanske låter lite oväntat. Men vardagen blir jobbig utan el, rent vatten i kranen, fungerande vägar och funktionella sjukhus- och skolbyggnader, för att nämna några exempel.

Ämnesvalen kan komma att skilja sig från det läsarna är vana vid på sidan. Men ni kommer att känna igen er ändå. Åsikterna som ligger till grund för sidan kommer inte att ändras. Skribenterna på sidan kommer även i fortsättningen ha en tydlig socialliberal syn på samhället. 

Det betyder inte att allt kommer att vara likadant. På sikt kommer ledarsidan att ändra åsikt i vissa frågor. I takt med att samhället ändras är det en ofrånkomlig utveckling. Men när det händer kommer vi att vara tydliga med åsiktsbytet och skälen för det på sidan. 

 

Så vem är jag då, som tagit över som politisk redaktör och kommer att börja att skriva på ledarsidan. Jag heter Emma Wange och har arbetat med textproduktion och opinionsbildning i snart 20 år. I grunden är jag jurist med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Jag är liberal av rent ideologiska skäl och har aldrig varit aktiv ett politiskt parti. 

Den närmaste tiden kommer jag att lära mig så mycket som möjligt om Eskilstuna, Strängnäs, Flen och Sörmland och ta reda på vad tidningens läsare helst vill läsa om. 

Vill du får du gärna tipsa mig om vad jag borde skriva eller skriva mer om. Vilka frågor engagerar dig? Är det en oro för samhällsutvecklingen, att kommunen gör för mycket eller för lite? Att vården, skolan eller omsorgen inte fungerar så bra som den ska. Eller är det något helt annat?

 

Mejla gärna till mig på: Emma.Wange@sormlandsmedia.se. Jag lovar att läsa och beakta alla tips. Däremot kan jag inte lova att jag kommer att skriva om allt, eller på ett sätt som passar dig. Som ledarskribent tycker man om allt och alla – men det är inte meningen att alla läsare ska hålla med om allt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa