Opposition är inte att "samla damm"

Signerat 12 oktober 2022 20:50
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det gick inget vidare för Liberalerna i valet. I Riksdagen förlorade man fyra av sina tidigare 20 mandat. I Eskilstuna gick L från fyra till två mandat i kommunfullmäktige.

Det är ett bakslag som borde leda till eftertanke. Både på riksplan och i Eskilstuna.

 

Men det är inte valresultatet som är orsaken till att Liberalernas Stefan Krstic i Eskilstuna nu inte bara lämnar sitt uppdrag som gruppledare, utan också kommunfullmäktige. Där har han suttit i åtta år. Fyra av dessa har han varit gruppledare för partiet.

Vad Krstic ska göra sedan, det vet han ännu inte. Men "samla damm" vill han inte göra i fullmäktige, som han kallar det. Han hade helst velat styra kommunen – inte sitta ännu en mandatperiod i opposition. 

 

Sådant kan man önska sig. Men ska små partier vara med och styra måste de vara en konstruktiv part. Inte bara följa med, och inte heller bara gnälla. I detta har L i Eskilstuna en del att fundera på. Sedan är det oklart vad för styre som L hade kunnat ingå i som de inte hade blivit osynliga i. Även om C nu hoppat av kommunstyret har S och M tillsammans en majoritet.

Samtidigt är det en märklig föreställning att den som sitter i opposition skulle "samla damm". Även i opposition kan man bedriva offensiv, konstruktiv politik, och dessutom göra  en hel del avtryck. I Eskilstuna har chanserna för sådant inte varit få.

 

Dessutom är det inte mycket dammsamlare över Krstic. Visserligen har denna ledarsida en del invändningar på både grepp och åsiktsinnehåll i mycket av det han åstadkommit på debatt- och insändarsidor. Men flitig debattör har han varit.

Lokalt har Krstic lyft en och annan väsentlig sak. Senast gällde det faktiskt de ukrainska flyktingarna i Sverige. Liberalerna vill att dessa, trots att EU:s massflyktsdirektiv inte kräver det, ska ha rätt till Svenska för invandrare (SFI) i kommunen. Detta borde tillträdande regering åtgärda snarast, men om inte det blir av eller dröjer, bör kommuner underlätta för ukrainarna att lära sig svenska.

Även i en annan sak har L lokalt landat väl. I flera år har partiet, med Krstic i spetsen, förordat att Eskilstuna borde kartlägga hur utbrett hedersförtrycket i kommunen är, och vilka uttrycksformer den tar. En sådan sak skulle öka kunskapen om var man bör styra insatser och resurser.

 

Sämre har det varit med en del annat. Stefan Krstic och L lokalt har tagit ställning för den linje partiet valt på riksplan. Ideologiskt förfall är en naturlig följd av att surra sig fast vid det högerprojekt som gör sig beroende av Sverigedemokraterna. 

Sedan har vi den slappa inställningen till alkohol. Från den avgående gruppledaren har det föreslagits att det skulle få drickas alkohol fler dagar i veckan, under fler sommarmånader, i Stadsparken i Eskilstuna. Även det ogenomtänkta att tillåta längre öppettider för krogarna har stått på agendan.

Det är förslag som snarare hörde hemma hos sådana som står nära krog- eller alkohollobby. Inte en företrädare för ett liberalt parti med lång historia av socialt ansvarsfull alkoholpolitik. Men även detta verkar Liberalerna kunna kasta överbord.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa