Smittskyddet undergrävs inte sällan från höger

Foto:

Signerat2021-12-16 18:55
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns vaccin mot mer än covid. Säsongsinfluensan har säsong nu. Den är också riktigt farlig i äldrevården, och där vaccineras det mot den varje år. 

Men säsongsinfluensan lägger också sten på börda. Särskilt där sjukfrånvaro, vabbande och smittades karantän i hemmet gör det tungarbetat för den personal som ändå är på plats. Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo borde få mer gehör för att kommunal personal i omsorgen nu bör se till att ta influensa-, inte bara covidsprutor. 

Regionen har köpt doser till kommunernas vårdpersonal. Det är en god förebyggande insats, och den bör det tas vara på.

I Sverige är vi ändå i stort sett ganska förskonade från mycket av den undergrävande aktivitet som smittskyddet utsätts för i en del länder. Den kommer inte bara från trumpianska och andra ytterkantspolitiker, eller från rysk desinformation, utan till och med från flummiga subkulturer i själva läkarkåren.

I Österrike skickade ordföranden i det som närmast motsvarar Läkarsällskapet nyligen ut ett cirkulär till medlemmarna och påpekade att det inte finns några vetenskapligt hållbara skäl att allmänt avråda patienter från att vaccinera sig mot covid. Efter det utsattes han för avgångskrav i ett upprop från över 100 doktorer. I Europa är vaccinfientlighet ett internt yrkesetiskt läkarproblem i främst tysktalande länder.

I politiken är undergrävande av smittskyddet framför allt ett beteende på högersidan. Det förekommer inte bara på den radikaliserade yttre kanten, där det finns exempel även i svenska SD, som den sörmländske riksdagsmannen Roger Richthoff. 

Upproret i tisdags mot partiledaren Boris Johnson i den egna konservativa partigruppen kom från höger. Hela 99 ledamöter röstade mot regeringen om krav på vaccinpass vid större evenemang. Förslaget gick ändå igenom i det brittiska underhuset. Men det var ja-röster från de flesta i oppositionen som gjorde att Boris Johnson fick majoritet.

Svepande angrepp mot smittskyddsåtgärder som vaccinpass kommer i Sverige inte främst från den SD-höger som ideologiskt hör ihop med högertrumpare och auktoritära regeringar i Polen och Ungern.

Det är i stället från Timbrohögern som även måttliga coronarestriktioner som vaccinpass utmålas som allvarliga inskränkningar i fri- och rättigheter. Svend Dahl i Timbros nättidskrift Smedjan utmärkte sig där så sent som i förra veckan med ett både överdrivet och luddigt angrepp på smittskyddspolitiken.

Det är något bakvänt med detta motstånd mot vaccinpassen. De minskar ju risken för att mer ingripande smittskyddsåtgärder behöver sättas in, i ett läge när nya mutationer sprids. Inte bara föreningsliv, kyrkor, kulturliv och idrott, utan även näringslivet, kan med vaccinpass slippa sådant som är mycket mer hindrande.