Sverige kan inte förbjuda bensinbilar – men EU kan det

Signerat 8 september 2021 18:35
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Går det att förbjuda försäljning av nya fossildrivna bilar? Självklart. Allt går att förbjuda. Det handlar bara om när, hur och på vilken beslutsnivå det kan göras.

”Det går inte” har alltid varit en stående reaktion mot förslag på skarpa miljögränser för vad som får tillverkas och säljas. Så var det exempelvis med förbudet mot freoner på sin tid och nu senast mot engångsplast.

 

Marknaden anpassar sig till nya spelregler. Företag möter förbuden med investeringar i nya produktionsmetoder, i utveckling av ny teknik.

Och klimatvänliga, fossilfria bilar finns redan i en mängd olika utföranden. Deras priser styrs inte bara av produktionskostnader utan även av efterfrågan som stiger när ett förbud mot bensinbilar kryper närmare.

 

Frågan är från vilket år ett strikt förbud ska införas, eller om det är bättre att gå fram med andra verktyg, exempelvis i form av hårdare utsläppsgränser och koldioxidskatt.

 

Men för att allt detta ska vara begripligt för folk är det viktigt att vi – politiker och journalister – håller ordning på begreppen och reglerna.

Så här sa miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i debatten med Ulf Kristersson (M) i tisdagens Aktuellt: ”Vi vill ha ett stoppdatum för när man inte ska kunna sälja nya fossildrivna bilar längre. Det kan vi göra snart. Vi vill ha ett mål 2025. Det är det mål Norge har satt upp.”

 

Detta är en glidande formulering med både ”stoppdatum” och ”mål”. De allra flesta tittare lär dock ha uppfattat det som att MP vill ha ett svenskt förbud mot försäljning av fossildrivna bilar från 2025. Det är också så statsrådets uttalande har rapporterats av andra medier.

Men det går inte. Utfasningsutredningen som Per Bolund tog emot i juni har rett ut frågan och kommit fram till att ett sådant svenskt förbud vore oförenligt med EU-rätten. Det handlar om gemensamma unionsregler om bilarnas tekniska sammansättning och tillträde till marknaden. 

Utredaren går även igenom Norges politik och konstaterar att inte heller Norge har beslutat om ett förbud utan om ett mål. Det ska nås främst genom de redan mycket generösa skatteförmåner och särregler för elbilar. Norge är inte bundet av EU-rätten men väl av Efta-avtalets handelsregler.

 

Så när Bolund säger ”vi vill ha ett stoppdatum” menar han att Sverige ska driva detta i EU. Hade han sagt det så, hade det inte låtit lika kraftfullt. Men det hade varit korrekt och inte lett till missvisande nyhetsrapportering från redaktioner där Sveriges medlemskap i EU inte riktigt har sjunkit in.


Ämnen du kan följa