Urartat strandskydd även vid Vilstabadet

Signerat 31 augusti 2022 19:30
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Vid ån i Eskilstuna ligger Vilsta friluftsområde, som verkligen inte begränsar allmänhetens tillgång till stranden.

Hade det gällt villatomter intill ån hade det förstås kolliderat med strandskyddet. Men som framgått på nyhetsplats är det banor för beachvolley som Eskilstuna kommun planerar i Vilsta. Det blir då 50 meter mellan stranden och den lilla sportanläggningen.

 

Det låter ju, kan man tycka, som en utmärkt åtgärd i ett friluftsområde, där det redan finns en badplats – alldeles intill, med en gångväg mellan bad och beachvolley. Om det nu blir någon sand och något nät för att spela?

Miljökontoret har tagit reda på hur rättspraxis utvecklats för just bollplaner nära sjöar och åar.  Mark- och miljööverdomstolen, en prejudikatsinstans på hovrättsnivå, har låtit strandskyddet drabba även idrotten.  "Bollplaner inom strandskydd har en avhållande effekt och är en förbjuden åtgärd".

Det kan vara lätt att tro att de på miljökontoret överdriver. Kan något så obetydligt som en beachvolleybana vara ett problem? Det gäller ju inte en plan för seriefotboll, med läktare, omklädningsrum och materialbodar vid Vilstabadet.

 

Men dessvärre, miljökontoret kan ha gjort en fullt realistisk läsning av hur domstolspraxis utvidgat tillämpningen. Sådant får följder. Är en bollplan stoppad går det att hindra även nästa.

Se här ett litet prov på ett samhällsproblem, som inte är helt litet. Med visst syfte stiftar riksdagen en lag. I det här fallet för att inte stränderna kring tätorter och i attraktiva naturområden skall bli så fyllda av fritidshus och andra byggnader att det blir svårt att komma åt att promenera, bada eller leka vid vattnet.

 

Så överlämnas tillämpningen till myndigheter. Med tiden vidgar ambitiösa tjänstemän räckvidden. Naturvårdsskäl behöver också beaktas, och det har riksdagen inget emot. Domstolar får ibland pröva utvidgningarna, och de går ofta på den linje som exempelvis länsstyrelsernas tjänstemän förordar.

Jag lyssnade en gång på dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M), vid ett möte med journalister, där han fick en fråga om svårigheter att få upp takten i bostadsbyggandet. Vi brukar säga, sade han, att alla arbetar för att få fram bostäder, men i verkligheten finns en rad instanser där de ser som sin uppgift att hindra byggande.

Ja, så är det, och strandskyddet är ett exempel. Utvecklingen har glidit långt utöver de rimliga syftena. I Reinfeldts regering fick Centerpartiet igenom en uppmjukning – med stöd även av Socialdemokraterna, särskilt genom Sven-Erik Österberg, statsråd och sedan landshövding. Detta urholkades till stor del i myndigheternas tillämpning.

 

Nu har det varit ett nytt försök, som inte kunde lösa alla problem men många. Det stoppades av Moderaternas samverkan med Vänsterpartiet. De fick propositionen fälld i riksdagen. Inte var de ense om strandskyddets räckvidd. Vad det gällde var att reta och förödmjuka Centerpartiet.

Även beachvolley i Vilsta kan det nog gå att sabotera. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa