Var uppmärksam och upplyst i trafiken

Foto:

Signerat2021-11-30 18:55
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det är minusgrader och vintermörker visar det sig vem som tänkt till innan den satt sig i bilen.

Än så länge är det inte frågan om stora snöfall i Sörmland. Men även frost på hela eller delar av vägen innebär ökad risk för krockar och avåkningar. Dessutom kan vädret snabbt slå om.

Men fysikens lagar är inte den enda förklaringen till sådana trafikolyckor. De är också ett resultat av mänskligt handlande.

Det har gått mer än ett decennium men jag minns fortfarande mycket av det min körskollärare sa då: Planera din körning! Budskapet var att den som gör det undviker många faror på vägarna. Det innebär att fundera över vilka vägar man kör på för att ta sig till jobb, barnens skola, fotbollen. Körs det från punkt A till punkt B ska man åka i god tid och gärna ta höjd för bilköer. Den typen av planer minskar ofta risken för stress och att köra fortare än vad som är lämpligt och lagligt. 

Sådant blir än viktigare när temperaturerna kryper under nollan. Och även om många anpassar sin körning till vädret, är det ofta folk underskattar hur mycket farligare det blir med frostiga och isiga vägar. Då kan bromssträckan bli uppåt tre gånger så lång som när underlaget är torrt. Lägre hastigheter och rejält avstånd till framvarande bil minskar risken för kollision. Var även utvilad och drick inte i samband med körning. 

Och om olyckan väl är framme: ha bilbälte. Enligt en nysläppt rapport från Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande (NTF) använder de flesta förare och passagerare bilbälte. Och även om skillnaderna mellan länen är små är det inte obetydligt. Nationellt handlar det om nästan 96 procent, och i Sörmland 94 procent.

Trafiksäkerhet handlar också om hur vägar planeras och byggs. Mötesfria vägar med mitträcken är en sak som minskar risken för frontalkrockar. Där många djur rör sig är viltstängsel ett alternativ. Sådan eftertanke behövs också för att hantera vintermörkret. Övergångsställen, busshållplatser och gång- och cykelbanor behöver lysas upp så att bilister, fotgängare och cyklister ser varandra väl. Slocknar gatlampor och åtgärder dröjer kan det bli väldigt farligt. Politiker och förvaltningar bör därför inte underskatta underhåll av sådant.

Men även när gatlyktorna är på kan det vara svårt för trafikanter att se varandra. Bilister måste därför ta det väldigt försiktigt även där. Och gångtrafikanterna får se till att ha på sig reflex.