Vem påstår vad om asylsökande i Polen och Belarus?

Signerat 15 november 2021 14:47
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I en konflikt, vilken som helst, ingår en strid om gestaltningen. Parterna försöker etablera sina problemformuleringar, sin sanning.

För journalistiken är det en särskild utmaning. Hur förmedla nyheter, ofta med krav på snabbhet, utan att trilla i fällan av desinformation?Svarsformeln är traditionellt enkel men samtidigt svår: kritiskt förhållningssätt och faktakoll.

Ett aktuellt exempel är en nyhetsrubrik i Aftonbladet i skildringen av krisen på gränsen mellan Polen och Belarus: ”Belarusiska soldater beväpnar migranter vid gränsen till Polen”. Tidningen skriver att de asylsökande angrep de polska soldaterna och poliserna vid gränsen med tårgas och "laserpekare" som de fick av belarusiska styrkor. 

 

Hur vet vi det? Aftonbladet anger två källor: polska gränsbevakningen och den oppositionella belarusiska nyhetskanalen Nexta. 

Är källorna tillförlitliga? Nej. Den första är part i konflikten och har dessutom förhindrat oberoende insyn i vad som pågår genom att stänga gränsområdet för bland annat journalister. 

Den andra källan, Nexta, har uppträtt som en politisk aktör snarare än som ett nyhetsmedium. Man har okritiskt spridit uppgifter från den polska staten och intagit en syn på de asylsökande som liknar den polska regeringens, bland annat genom att använda termen ”illegala migranter” om de utlänningar som vill ta sig in i Polen. Det är fel. Olagliga handlingar begås av belarusiska och polska myndigheter. Det finns däremot inget illegalt i migrationsstatusen hos dessa utlänningar.

 

Den som följer Aftonbladets länk till Nexta kommer till organisationens twitterkonto där påståendet att asylsökande har utrustats med tårgas helt saknar källa. Samtidigt skriver man att attacken med laser – antagligen avses grön laser – mot de polska gränsbevakarna utfördes av militär från Belarus, inte av människor som flyr.

Det blir inte mycket kvar av Aftonbladets uppgift.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en mall för källkritik. Några kontrollfrågor: Varför finns informationen? Kan syftet med budskapet vara att förändra ditt tänkande och agerande? Kan du hitta den ursprungliga källan? Kommer uppgiften från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information? Kan du hitta samma uppgift i andra källor?

Målgruppen för MSB är en nyhetsläsande och nätklickande allmänhet. Om Aftonbladets journalister hade följt samma mall hade uppgiften om laser- och tårgasutrustade asylsökande aldrig publicerats, eller i varje fall inte satts som rubrik och därmed gjorts till ett påstående som tidningen går i god för.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Finnsjöbranden betydligt mindre än befarat – "90 fotbollsplaner" var egentligen fyra

Finnsjöbranden betydligt mindre än befarat – "90 fotbollsplaner" var egentligen fyra

Vad ska vi bevaka? – Gör din röst hörd och tyck till

Vad ska vi bevaka? – Gör din röst hörd och tyck till

Jesper Bengtsson: Diktatorernas standardrecept – tysta de oberoende journalisterna och kulturarbetarna först

Diktatorernas standardrecept – tysta de oberoende journalisterna och kulturarbetarna först

Jimmy Jansson (S) om sin relation till journalister: "Ibland har det skurit sig"

Jimmy Jansson (S) om sin relation till journalister: "Ibland har det skurit sig"

Eva Burman: Fria medier behövs när angreppen på demokratin ökar

Fria medier behövs när angreppen på demokratin ökar
Visa fler