Visa hänsyn när ni besöker skog och mark i sommar

Signerat 27 april 2021 05:13
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Solen börjar titta fram oftare och vädret blir allt mildare. Och även om vaccinationerna rullar på kan det fortfarande vara så att utlandsresor är olämpliga under sommaren. Fler kan då, liksom förra året, tänka sig att tillbringa sin ledighet i svensk skog och mark. Oavsett om det handlar om kortare dagsturer eller äventyr och övernattningar.

I länet finns Sörmlandsledens 100 vandringsmil som erbjuder vackra sjöar och mycket skog. I Flens kommun kan man besöka Sparreholms ekhagar med sina uråldriga träd. Är man mer historieintresserad finns fornlämningarna på Åsa gravfält utanför Strängnäs. I Länsstyrelsens broschyr "50 utflykter i sörmländsk natur" kan man hitta ytterligare 48 utflyktsmål.

I förra veckan gick det att läsa i Dagens Nyheter hur naturområden runt om i Sverige fått mängder av nya besökare det senaste året. I vissa fall är det frågan om en flerfaldig ökning. Bland annat tas naturreservat och nationalparker utanför Stockholm och i Skåne upp i artiklarna.

Det ökade intresset för naturområden är en bra sak. Folk behöver ofta motionen och omgivningen är vacker att beskåda. Men inte alla verkar sköta sig. Där hundar ska hållas i koppel görs inte detta. Det går att se hur människor har eldat på otillåtna platser. Mycket skräp lämnas också kvar på marken. Parkpersonal berättar till exempel hur de hittat konfettikanoner. 

I naturreservat och nationalparker är allemansrätten ofta begränsad. Hur, var och vad man får göra är ofta utförligt beskrivet på skyltar och i informationen på hemsidor. Människor måste se till och läsa på om dessa regler innan de snörar på vandringsdojorna.

Allemansrätten är en fantastisk frihet som gör det möjligt för folk att röra sig nästan var som helst i den svenska naturen. Men det är inte lätt att minnas allt. 

Utgångspunkten är att agera hänsynsfullt. Det finns tider på året då vi måste vara försiktiga för att inte störa djur som häckar eller har ungar. Skräp tar man alltid med sig hem eller slänger i närmaste soptunna. Bär och blommor får plockas. Gräv inte i annans mark och bryt inte grenar och kvistar. Avstånd till boningshus ska hållas när man övernattar i tält. Är det mer än en natt ska man fråga markägaren om lov.

En del nationalparker överväger nu att införa bokningssystem för parkeringen. Anledningen är bland annat att överfulla parkeringar kan vara farliga. För om folk ställer sina bilar på ett olämpligt sätt eller ställe kan det hindra ambulans eller annan blåsljuspersonal från att komma förbi.

En del av dessa problem kan lösas med parkeringsvakter och tillfälliga sommarlösningar med fler eller större parkeringar. Men bästa vore om var och en tog eget ansvar. Är parkeringsplatsen full får man faktiskt åka hem igen.

Ämnen du kan följa