Välj ny talman utan blockstrid

Den nya riksdagen samlas nästa vecka.

17 september 2018 19:05

Dess första beslut är att välja en talman och vice talmän. Det blir ett första prov för de partier som strider om regeringsmakten. Kan de överbrygga motsättningarna och i samförstånd välja en talman som åtnjuter stort förtroende i en politiskt bred krets? Eller kommer de att gå i konfrontation, ge SD utslagsrösten och välja en talman med svagare förankring i riksdagen?

Sedan 1979 har Socialdemokraterna och de borgerliga hållit fast vid olika uppfattningar vid valet av talman. S anser att talmannen ska komma ur det största partiet. De borgerliga driver linjen att talmannen ska tillhöra den största partigruppen.

I en tid då blockpolitiken var enkel, var talmansvalet ändå lätthanterligt. Det ena av blocken fick riksdagsmajoritet och kunde se till att en av deras egna blev talman. Partierna var eniga i sin oenighet och lät valet fälla utslaget.

På senare år har det blivit svårare. Inget av de traditionella blocken kan längre räkna med en majoritet i riksdagen. Om de inte kommer överens är det de systemfientliga Sverigedemokraterna som kan få makten att avgöra talmansvalet.

De fyra borgerliga partierna har i år rört till det ytterligare. I somras meddelade de att de oavsett valutgång skulle nominera en gemensam talmanskandidat. Utspelet har inte bidragit till att främja samförstånd mellan blocken.

Men det går fortfarande att lösa detta på ett bra sätt. Både nuvarande regering och de borgerliga har ett intresse av att den talman som får en viktig roll i regeringsbildningen har bred förankring. Ingen borde vilja framstå som oresonlig och ge SD huvudrollen.

Eftersom de borgerliga redan har meddelat att de kommer att gå fram med en gemensam talmanskandidat har de svårt att backa från det. Å andra sidan borde inte Socialdemokraterna gå i konfrontation när de samtidigt talar om vikten av blocköverskridande samarbete.

De två utgångspunkterna kan förenas i att de borgerliga nominerar en talmanskandidat som S och MP, kanske även V, kan acceptera. Det talar för en talman som är från ett borgerligt parti men som inte är moderat, samtidigt som det är en politiker som är erfaren och brett respekterad.

Eskil Erlandsson (C), som oväntat kryssats in i riksdagen från Kronobergs län, har nämnts som en kandidat. Av allt att döma är det Socialdemokraterna som har lanserat idén, efter att ha öppnat för att kunna rösta för en talman som inte är socialdemokrat. Även Miljöpartiet har talat om att partiet kan tänka sig en talman från Centern eller Liberalerna.

Den förre jordbruks- och landsbygdsministern uppfyller alla de ovan nämnda kriterierna. Knappt någon politiker har något negativt att säga om honom. Erlandsson kan bli en bra talman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa