Fullmäktige överens om saluvagnar

1 juli 2010 09:21

Det inlägg från min sida som Karl Yngve Åkerström har synpunkter på i tisdagens tidning finns att läsa på min blogg (matswerner.blogg.se)

Åkerström rackar nu ned på mig för att jag påtalar det rimliga i ett beslut som om och om igen fattats av en enig politikerskara också ska leda till handling och resultat.

Jag vill gärna åter påpeka att mina tidigare artiklar i frågan om ”plåtschabraket” inte har ett dugg med Nedzad Jazics’ person att göra.

Tvärtom har jag flera gånger påpekat hans duglighet och den nytta han uppenbarligen tillför, även om jag också med min bakgrund som köpman anser att en rörelse som är permanent och yrkesmässig också borde bedrivas i fasta lokaler precis som andra köpmän får göra.

Torghandel per definition är något som är tidsmässigt begränsat till torgdagar och avsikten är att bereda sådana handlare som inte har detaljförsäljningen som huvudsyssla eller som besöker många orter en möjlighet att bjuda ut sina produkter till allmänheten.

Min hållning i denna fråga är rent principiell. Jag anser inte att det är rimligt att Strängnäs kommun ska behöva ägna all denna dyrbara tid åt ett förhållandevis litet ärende. Under mer än tio års tid har alla kommunens politiker i ansvariga nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige varit eniga om att det inte ska förekomma saluvagnar på Gyllenhjelmstorget.

Som jag påpekat åtskilliga gånger: INGEN vill ha bort vare sig torghandeln eller Nedzad Jazics från Gyllenhjelmstorget – BARA HANS SALUVAGN!

Under mer än tio år har torgstadgan omarbetats vid ett flertal tillfällen för att på alla tänkbara sätt tillmötesgå Nedzad Jazics önskemål sånär som på just saluvagnen. Så sent som i våras antogs en ny torgstadga i fullständig politisk enighet av kommunfullmäktige, återigen utan möjlighet att ställa saluvagnar på torgen. Jag vet inte hur Karl Yngve Åkerström resonerar, min uppfattning är att ett beslut som fullmäktige tagit också ska respekteras och följas – av alla! Inklusive Nedzad Jazics.

MATS WERNER (KD), Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa