Ingen närdemokrati i Strängnäs stad

För att sköta en kommun i Strängnäs storlek krävs kompetenta representanter i de olika kommundelarna. Endast där vet man vad som behöver åtgärdas och vad som behövs i närområdet.

10 augusti 2010 08:29

Enligt den så kallade närdemokratiberedningens utredning ska närdemokratin stärkas genom att man öppnar dörren i kommunhuset i Strängnäs för synpunkter av särskilt utvalda delegater från så kallade beredningar i de olika kommundelarna, gärna via internet.

Det egendomliga i detta sammanhang är att även det blå blocket tycks dela denna uppfattning. Visserligen upplöstes nämnda demokratiberedning i våras genom oppositionens uttåg, men alla (utom möjligen Mariefredspartiet) anser att såväl Mariefredsnämnden som alla kommundelsråd ska läggas ner.

Kan denna bristande tro på delegering och individuell kompetens vara typisk för vår kommun? Eller håller hela EU på att bli centralstyrt i en hierarki: Bryssel – Stockholm – Strängnäs. Vad folk tycker utanför dessa politiska bastioner saknar intresse?

För små jordgubbar som inte får kallas jordgubbar och kommundelar som inte har något att säga till om är helt i linje med samma synsätt. Det finns en förmyndarattityd hos alltför många politiker i vår kommun.

Samtidigt som staten driver frågan om förbättrad närdemokrati tycker tydligen såväl det röda som det blå blocket att politikerna i Strängnäs stad vet vad som är bäst för alla – inklusive kommundelarna. Olycksbådande.

Stig G Daun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa