Nej till egen nämnd för Stallarholmen

12 augusti 2010 08:35

Stig G Daun kritiserar i en insändare den 10 augusti lokalpolitikerna i Strängnäs och vad han menar är en centralisering och brist på närdemokrati.

Jag tycker att han beskriver en bild av politiker i Strängnäs stad som styr över övriga kommundelar som inte är förankrad i verkligheten, men som delvis kan vara korrekt utifrån ett snävt Stallarholmsperspektiv.

Boendeadressen för de politiker som sitter i fullmäktige visar att kommundelarna är väl representerade. Det finns politiker från alla kommundelar och relativt nära det antal som befolkningsunderlaget motiverar.

Mariefred och Fogdö/Vansö har några fler medan Stallarholmen och Tosterön har några färre. I kommunstyrelsen är situationen annorlunda. Där är Mariefred dominerande och fullständigt överrepresenterat (med knappt hälften av ledamöterna) medan Stallarholmen saknar representation.

Det finns dock inget som tyder på att just Strängnäs stad på något sätt skulle vara överrepresenterad, snarare tvärt om.

Stallarholmen är underrepresenterat men eventuella effekter av det kan inte korrigeras genom en nämnd specifikt för Stallarholmen.

Vänsterpartiet har föreslagit att kommundelsråden ersätts av beredningar under fullmäktige så att man bättre utnyttjar den lokalkompetens som redan finns i fullmäktige, samt att man utlokaliserar förvaltningskontor till tätorterna. Det är förvaltningen som förbereder alla ärenden.

Om det faktiskt finns en favorisering av Strängnäs stad som inte är baserad på den mycket större befolkningen så framstår tydligare kontaktytor till förvaltningen ute i kommundelarna som bättre än en nämnd som utan politisk bas i de centrala organen lätt körs över.

David Aronsson.
Vänsterpartist boende på gränsen mellan Strängnäs och Stallarholmen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa