Strängnäspartiets hjärtefrågor

16 augusti 2010 09:24

Att välja kan vara svårt, i riksdagsvalet står valet mellan Alliansen och de Rödgröna, två tydliga val. När man bestämt sig för detta val så är det kanske lättare att pricka in det parti inom respektive block som står närmast mina egna hjärtefrågor.

I Strängnäs kommunalval är det inte lika lätt, beroende på att det inte finns någon tydlig Allians som på riksdagsnivån, inte heller någon tydlig Rödgrön sida.

Folkpartiet och Centerpartiet i Strängnäs har övergivit sina tidigare samarbetspartner: Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet för att liera sig med Socialdemokraterna. Bland annat därför måste vi i Strängnäspartiet vara extra tydliga med var vi står och vilka hjärtefrågor vi står för.

Först vill vi framhålla att vi tillsammans med våra tidigare samarbetspartier M och KD har lagt en skuggbudget inför 2011 (finns att läsa på vår hemsida). Vi samarbetar dessutom mycket väl och kraftfullt inom den samlade oppositionen i Strängnäs kommun och då också med Mariefredspartiet och Miljöpartiet.

Vi vill nämna fyra prioriterade hjärtefrågor som vi kommer att arbeta för och med under kommande mandatperiod i Strängnäs kommun:

• Demokratifrågor så att vi vill öka öppenheten och delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet till exempel genom öppna möten och ett väl utvecklat medborgarinflytande.

• Inom skolans område vill vi satsa på en tidig insats för att få en trygg utveckling av våra barn och unga, detta genom fler vuxna i förskolan och tidigareskola (F–4).

• Omsorgen om våra äldre är särskilt viktig och vi vill att kommunen ska kvalitetssäkra vård och omsorg så att vårdarbetet är av högsta kvalitet.

• Vi vill vara med och ta ett ansvar för kommunens ledning och ekonomi. Vi vill påbörja en skuldsanering av den gigantiska skuld som nuvarande ledning dragit på oss.

Margit Urtegård, Erik Berg, Strängnäspartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!