Danielsson den enda som agerar hederligt

1 september 2010 07:19

Som vanlig skattebetalare är det beklämmande att se och höra att varken landstingspolitikerna, landstingsdirektören eller landstingets revisorer känner till de regler och bestämmelser som gäller för olika arvoden inom landstinget. För om någon hade gjort detta hade man ingripit för flera år sedan.

Heder åt Jörgen Danielsson som tar konsekvenserna av sitt agerande och dels betalar tillbaka de arvoden han har fått för mycket, dels att han ställer sin plats till förfogande.

Vad gör Gustaf Wachtmeister som enligt dokumentet var upphovsman i arvodesfrågan samt Lotta Finstorp som även hon fick för högt arvode? Även de borde ta konsekvenserna av det hela, betala tillbaka för mycket erhållet arvode och avgå.

Hur kan man annars lita på våra politiker i framtiden!

Doris Jansson och Günter Kramer, Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa