Vänta med omdömet

Med anledning av några insändare där kritik riktats mot bland annat Folkpartiet i Strängnäs för vårt sätt att agera efter valet kan det vara värt att notera följande. De fyra borgerliga partierna nådde inte egen majoritet. Det fattades ett mandat för detta varför ytterligare ett parti skulle behöva ingå i en eventuell koalition. En trovärdig konstellation gick inte här att finna.

26 oktober 2010 06:30

Vi har haft ett väl fungerande samarbete med Socialdemokraterna sedan maj 2008 då vi tog över kommunstyret i ett mycket allvarligt läge. När sedan Miljöpartiet, som i många frågor har en liberal värderingsprofil, samtidigt som man är mycket kompetenta i miljöfrågan ville bilda en stabil koalition med oss övriga tre föll bitarna på plats.

Att partier bildar koalitioner över de traditionella blockgränserna är numera inget ovanligt i kommunsverige. I den närliggande Sörmlandskommunen Katrineholm kan vi, efter att Moderaterna och Socialdemokraterna bestämt att de ska regera tillsammans, läsa följande på Moderaternas hemsida:

”Visst har vi sett (S) som huvudmotståndare, men med det resultat valet gav ville inte vi se en bräcklig koalition styra Katrineholm mot okänd destination. På kommunal nivå överrensstämmer mycket av målbilden mellan partierna, bland annat med fler företag, fler arbeten och attraktiva boenden.”

Det ter sig också något märkligt att medborgare redan nu kan uttala sig om hur ”borgerlig” politik i Strängnäs blir de närmaste fyra åren. Vänta gärna med omdömet i första hand till dess att majoritetsförklaringen presenterats men framför allt vänta med domen till 2014 då resultatet av den här fyrpartikoalitionens arbete kan utvärderas.

Politik handlar om att påverka. Folkpartiet har gjort bedömningen att vi de närmaste fyra åren får mest inflytande för vår vilja att utveckla Strängnäs kommun genom att ingå i den nu aktuella fyrpartikoalitionen.

Fredrik Lundgren (FP)
Tillträdande kommunalråd Strängnäs


Inlägget kommenteras på ledarsidan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa