Mot Amazonia utan återvändo

Snart tar vi över. Om det är bra eller dåligt är förstås en smaksak, men enligt Arne Jernelöv, professor och forskare på Institutet för framtidsstudier står Amazonia för dörren.

22 oktober 2010 07:00

Ingen kommer undan, för trenden är global och i Amazonia är det kvinnorna som styr. Arne Jernelöv arbetar med projeket Oväntade framtider och har systematiskt gått igenom en lång radda variabler som sammantagna pekar på vilken sorts framtid vi möjligen går till mötes. För att komma det som nalkas på spåren har han vägt samman ett antal kända faktorer och sedan dragit slutsatser om hur världen kan tänkas att utvecklas utifrån sånt vi redan vet. Miljö, hälsa, teknologi, demografi och kommande supermakter är några av de områden han studerat särskilt noga och dragit ut linjerna för. Här har han kommit fram till ett antal fullt möjliga, men ganska osannolika, scenarier som alla kommer att få mycket stora konsekvenser för mänskligheten om de verkligen inträffar.

Trots att de mycket väl kan slå in kallar Arne Jernelöw dem ändå högoddsare. En vadslagning skulle vara rätt riskabel. Den som satsar pengar på en viss framtid för miljön, eller teknologin eller befolkningskurvan lär inte ha stor chans att få tillbaks dem eller håva in mer.

Bara två av de oväntade framtiderna klassar han som riktiga lågoddsare. Sannolikheten för att de ska inträffa är mycket stor utifrån sånt vi redan vet. Vi kan vi vara tämligen förvissade om att det händer.

Det ena är att planeten Tellus – vår jord – förr eller senare kommer att krocka med en stor komet eller asteroid. För detta är sannolikheten så stor att det gränsar till visshet. Frågan är bara när. Och svaret att det troligen inte sker i kosmisk närtid. Med andra ord är det ingen idé att vi oroar oss.

Men den andra lågoddsaren ligger strax om hörnet utifrån en megatrend så stark att den omöjligt går att få bukt med. De senaste hundra åren har kvinnorna klivit fram med en styrka lika kraftfull och ohejdbar som urbaniseringen, alltså flytten från landsbygden till städerna.

Sverige är inte det enda land där kvinnorna har bättre utbildning än männen. Trenden är densamma världen över. Med intåget på arbetsmarknaden, egen lön och ökad tillgång till preventivmedel och aborter kapar kvinnorna åt sig allt större del av kakan. I professorns modell går utvecklingen spikrakt mot ett samhälle där kvinnorna tar över. Och dessutom i kosmisk närtid! För vissa blir det säkert en större chock än att kollidera med Halleys eller något annat svansförsett.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa