Lyft blicken en aning

26 procent av Sveriges unga tycker att det vore ganska eller mycket bra om Sverige ”styrdes av en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller val”. Den obehagliga nyheten presenterades på Dagens Nyheters debattsida i går.

4 juni 2011 06:54

Låt oss börja med förbehållen: Studien är ännu inte presenterad i sin helhet. I det frågebatteri som ligger till grund för slutsatserna ingår ett flertal frågor om demokrati och medborgerliga rättigheter. Det är inte osannolikt att svaren på en del andra frågor om styrelseskicket ger en positivare bild av unga svenskars syn på demokrati.

World Value Survey (WVS) ligger bakom undersökningen. Studiernas största värde ligger i möjligheten att studera utvecklingen av attityder över tid eftersom det är en vansklig uppgift att tolka exakt vad enskilda frågor ger uttryck för. Men Staffan I. Lindberg som ansvarar för WVS i Sverige och som skrev debattartikeln, berättar inte hur svaren har förändrats sedan 2006 då en liknande undersökning senast genomfördes.

Det är således långt ifrån säkert att en dryg fjärdedel av Sveriges unga vuxna (18-29 år) är fullfjädrade antidemokrater. Så, med det sagt – att så många av de tillfrågade får för sig att svara att det vore bra med en stark ledare bortom de demokratiska mekanismerna, är nog så skrämmande.

Jag tror inte att demokratin är hotad i Sverige, däremot biter jag mig i kinden i frustration över att 26 procent – eller någonting däromkring – är så oreflekterade, så otacksamma, så fyllda av politikerförakt, så upptagna av navelskåderi att de inte reflexmässigt uppskattar det som människor i detta nu blir ihjälskjutna över. Demokrati. Rätten att rösta bort politiska ledare.

Dödssiffrorna stiger Mellanöstern. I Syrien har antalet passerat 1000 personer och den senaste skräckhistorien handlar om en 13-årig pojke som förmodligen har torterats till döds av säkerhetsstyrkorna. Krossade knäskålar och bortskurna genitalier. Så visar den syriska diktaturen sitt rätta ansikte när den utmanas.

I Jemen håller det på att utbryta fullt inbördeskrig till följd av protesterna mot att landets ”starke ledare” vägrar att avgå. (I skrivande stund ryktas att president Saleh har skadats i en granatattack.) Enligt oppositionen har 50 personer skjutits ihjäl bara den här veckan.

I Egypten och Tunisien trotsade hundratusentals, ja miljontals, demonstranter rädslan för polisvåld och arresteringar och krävde de korrupta ledarnas avgång. Vad händer i Libyen just nu? Rapporterna är sporadiska och fåordiga, men också där protesterar människor, med livet som insats, mot att utnyttjas av en despot som betraktar landet och befolkningen som sin privata egendom.

Men visst, det är säkert inte så dumt att ett land styrs av en stark ledare som inte behöver bry sig om parlament eller val…

Åsikten kräver livlig fantasi. Den kräver att man tänker bort de blodiga offer som krävs och krävts i kampen för yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter, nu och under tidigare århundraden. Den kräver att man inte tänker på att en diktatur med största sannolikhet kommer att försöka krossa dem som försöker byta ut diktatorn. Föreställningen om en upplyst despot kräver att man förtränger vetskapen om att oinskränkt makt korrumperar. Det kräver att man låtsas att det finns enskilda personer som är förmögna att se till ett helt lands bästa, att rättvist jämka mellan skilda intressen, och det alldeles utan hotet om att röstas bort.

Så finns det en klick som på allvar menar att det inte är så stor skillnad på demokratier och diktaturer, att allt som händer i världen ändå styrs av andra krafter: kapitalet, USA, de kristna, muslimerna, ateisterna, postmodernisterna, globalisterna, klimatprofeterna, Kina, CIA – välj själv. Inte oväntat återfinns dessa tankgångar oftare bland ungdomar i demokratiska länder, än hos människor som kämpar för politiska rättigheter i diktaturer.

Alternativt föds ståndpunkten ur ett vegetativt tillstånd där reflektion inte idkas. Där ett slentrianmässigt missnöje med ”etablissemanget” blandas med ett oartikulerat politikerförakt och utmynnar i åsikten att det vore lika bra att slopa själva demokratin.

Det räcker att man lyfter blicken bara en aning för att skamset omvärdera den inställningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa